สธ. จัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ชวนคนไทยงดเหล้าตลอดเข้าพรรษา

กระทรวงสาธารณสุข ชวนคนไทยงดเหล้าตลอด 3 เดือนเข้าพรรษา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และถือเป็นจุดเริ่มต้น ลด ละ เลิกเหล้ารวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว หลังเข้าพรรษาปีที่แล้วสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในภาพรวมของประเทศนับหมื่นล้านบาท

26 มิ.ย. 62 - ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี  นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัด กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และนายสงกรานต์  ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมกันแถลงข่าว กิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวว่า จากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 กำหนดให้ "วันเข้าพรรษาของทุกปี"เป็น "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ" เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชน ลด ละ เลิก ดื่มสุราในช่วงเข้าพรรษา และขอเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยทำความดี ประพฤติดี ด้วยการงดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยประชาชนทุกคนสามารถเริ่มลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเทศกาลเข้าพรรษานี้ เพื่อนำไปสู่การลดเหล้าตลอดชีวิตในปีนี้ ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562 ดังนี้ "รักษาชีวิต อย่าติดสุรา" ท่านได้ให้ความสำคัญกับสุขภาพของประชาชนคนไทย ซึ่งการติดสุรานั้นเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในอันดับต้น ของหลากหลายโรค เพราะการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุ อาชญากรรม และความยากจน อันส่งผลกระทบ ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ  
ด้านนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรค ในฐานะผู้รับผิดชอบงานด้านการป้องกันควบคุมโรคของประชาชน ได้ดำเนินการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ เพื่อลดปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการ และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา ฟื้นฟูสภาพ ตามความรุนแรงของปัญหา สร้างความตระหนักถึงปัญหาการดื่มให้กับประชาชน รวมถึงเผยแพร่ความรู้ สร้างกระแส รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เรื่องโทษ พิษ ภัย ผลกระทบที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้แก่ เยาวชน และประชาชนทั่วไป กระตุ้นให้ประชาชน ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และประชาสัมพันธ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562  กรมควบคุมโรคและภาคีเครือข่ายต่างๆ จะร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2562 โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ณ บริเวณลานโปรโมชั่น 2 และ 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร  ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว
ส่วน นายสงกรานต์  ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า คนไทยเข้าร่วมการงดเหล้าเข้าพรรษา ประมาณ 70-80 % ของจำนวนนักดื่ม และประมาณ 30-40 % สามารถงดเหล้าครบพรรษา ทำให้ประหยัดเงินในช่วง 3 เดือนไม่น้อยกว่า 3 หมื่นล้านบาท (ค่าเหล้าคนไทยปีละกว่า 3 แสนล้านบาท) แต่ที่สำคัญกว่าจำนวนเงินที่ประหยัดได้ คือ เป็นการคืนความสุขไปสู่ครอบครัวไทยจำนวนมาก เพราะสามารถเปลี่ยนค่าเหล้า เป็นค่าอาหาร เปลี่ยนเวลาในวงเหล้าคืนให้ครอบครัว ทำกิจกรรมดีๆร่วมกันทั้งครอบครัว หากสนใจร่วมกิจกรรม ลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา สามารถลงนามออนไลน์ได้ที่ www.stopdrink.com/sign