ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563.

พาณิชย์จัดงานโชว์ศักยภาพสินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

645 1
พาณิชย์จัดงานโชว์ศักยภาพสินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จับมือ สยามพิวรรธน์ จัดงานแสดงสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม "DECODE DESIGN LIVING" และ นิทรรศการ T - Mark ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระหว่างวันที่ 25 30 มิ.ย. ที่ไอคอนสยาม

นางวรรณภรณ์ เกตุทัตรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ร่วมกับ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัดจัดแสดงคูหาสินค้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและนิทรรศการ T- MARK ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้ชื่อ "DECODE DESIGN LIVING" ระหว่างวันที่ 25 30มิถุนายน 2562 ณ ICONSIAM โดยมีการจัดกิจกรรมแบ่งเป็นสองส่วน คือนิทรรศการพิเศษ T MARK SHOWCASE ซึ่งจัดแสดงสินค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์T MARK ที่คำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและมีการดำเนินงานที่คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม(CSR) จำนวน 5 ผลงาน โดยสินค้าที่จะนำมาจัดแสดง เช่นโคมไฟจากแบรนด์ DEESAWAT โดยการนำวัสดุไม้จากการผลิตเฟอร์นิเจอร์มาออกแบบโคมไฟที่มีการใช้กระแสไฟฟ้าLED ในการช่วยประหยัดพลังงาน แบรนด์ AYODHYAนำสินค้าเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้วัสดุธรรมชาติมาจัดแสดงในนิทรรศการเพื่อส่งเสริมสินค้าที่มีการใช้ทักษะฝีมือของช่างมือพร้อมทั้งยังเป็นการใช้วัสดุได้อย่างยังยืนเป็นต้น


ทั้งนี้ การจัดงานจะมีคูหาพิเศษผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่คัดเลือกจากหลักการ3R (REDUCE, REUSE, RECYCLE) ซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่บอกให้ช่วยกันใช้ทรัพยากรของโลกให้คุ้มค่าที่สุดเพื่อช่วยลดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมช่วยลดสภาวะโลกร้อนโดยต่อยอดผู้ประกอบการจากโครงการด้านการพัฒนาสินค้าที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรม DEWA (DEsign from Wasteof Agriculture) ซึ่งเป็นการพัฒนาผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตรและวัสดุเหลือใช้อื่นๆ มาศึกษาวิจัย พัฒนาเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเชิงสร้างสรรค์โดยนักออกแบบไทย กิจกรรม T STYLE : ECO ซึ่งเป็นการพัฒนาสินค้าแก่ผู้ประกอบการไทยที่มีวัสดุหรือกระบวนการผลิตที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมภายใต้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นรวมทั้งผู้ประกอบการอื่นๆ ของกรมในกลุ่มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้นจำนวน 16 แบรนด์ เข้าร่วมงาน

"การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้ความสำคัญกับสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าของไทยในการยกระดับศักยภาพของผลิตภัณฑ์และผู้บริโภคให้คำถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายซึ่งสินค้าในกลุ่มนี้ถือเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีการออกแบบที่ดีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อได้ พบกับสินค้าตราคุณภาพ TMARK และสินค้าที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม ในโซน ICONCRAFTชั้น 4 ICON SIAM"

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์