ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563.

กอช. ชวนแรงงานนอกระบบ สร้างเงินออมไว้ใช้หลังอายุ 60 ปี

580 1
กอช. ชวนแรงงานนอกระบบ สร้างเงินออมไว้ใช้หลังอายุ 60 ปี

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เชิญชวนแรงงานนอกระบบหรือผู้ที่ไม่มีสวัสดิการบำนาญจากรัฐบาล ที่มีอายุ 15 60 ปี อาทิ นักเรียน นิสิต นักศึกษา พ่อค้าแม่ค้า เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เป็นต้น ตรวจสอบสิทธิและสมัครสมาชิก กอช. พร้อมรับเงินสมทบจากรัฐบาลตามช่วงอายุของสมาชิก ได้ตามวันและเวลาทำการของหน่วยรับสมัครสมาชิก กอช. เพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทาง การเงินไว้ใช้หลังอายุ 60 ปี เป็นรายเดือน


เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เปิดเผยว่า กอช. เป็นหน่วยงานของรัฐ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างระบบบำนาญรายเดือนให้แก่แรงงานนอกระบบ ผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ที่ไม่มีสวัสดิการบำนาญ ที่มีช่วงอายุ 15 60 ปี อาทิ นักเรียน นิสิต นักศึกษา พ่อค้าแม่ค้า ชาวไร่ชาวนา คนขับมอเตอร์ไซต์รับจ้างรับจ้างทั่วไป เป็นต้น ได้รับสิทธิสวัสดิการจากรัฐบาล สร้างหลักประกันเงินออมรายเดือนไว้ใช้ในยามเกษียณหลังอายุ 60 ปี โดยสามารถตรวจสอบสิทธิก่อนการสมัครและสมัครสมาชิก ได้ตามวันและเวลาหน่วยรับสมัครของ กอช. ดังนี้ 1. วันและเวลาทำการของธนาคารแต่ละแห่ง  ธนาคาร ธ.ก.ส., ธอส., กรุงไทย และออมสิน  2. จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08.30 16.30 น.  สำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ, สถาบันการเงินชุมชนและเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ 3. เวลา 08.30 22.30 น. ทุกวัน เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ, แอปพลิเคชัน "กอช." เทสโก้โลตัส และเว็บไซต์ "กอช."  (www.nsf.or.th) 

นอกจากนี้ กอช. ยังมีจุดให้บริการส่งเงินออมสะสมให้กับสมาชิก กอช. สามารถส่งเงินออมได้ ตั้งแต่ 50 13,200 บาทต่อปี เวลา 08.30 22.30 น. ได้ที่ตู้บุญเติมทุกสาขาทั่วประเทศทุกสาขาทั่วประเทศ ซึ่งเมื่อสมาชิกส่งเงินออมสะสมเข้า กอช. จะได้รับเงินสมทบจากรัฐบาล ตามสิทธิเงื่อนไขของ กอช. ตามช่วงอายุของสมาชิก ช่วงอายุ 15 - 30 ปี รัฐสมทบให้ 50% ของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 600 บาท คิดเป็นดอกเบี้ย 4%* ช่วงอายุ >30 50 ปี รัฐสมทบให้ 80% ของเงินออมแต่ละครั้ง โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 960 บาท คิดเป็นดอกเบี้ย 7%*  (เปรียบเทียบเป็นดอกเบี้ยเงินฝากประจำ) ช่วงอายุ >50 60 ปี รัฐสมทบให้ 100% ของเงินออมแต่ละครั้ง  โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 1,200 บาท คิดเป็นดอกเบี้ย 9%* (*เงินสมทบจากรัฐบาลคิดเป็นดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือนโดยประมาณ)

ทั้งนี้ผู้ที่มีสิทธิในการสมัครเป็นสมาชิก กอช. ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33,  มาตรา 39, มาตรา 40 ทางเลือก 2, มาตรา 40 ทางเลือก 3 ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สามารถใช้สิทธิในการสมัครเป็นสมาชิก กอช. สอบถามข้อมูลสายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000 

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์