ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ผลักดัน CLMVT ศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่

363 0

ยังมีควันหลง ในเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในภูมิภาค วันนี้ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในงาน CLMVT Forum 2019 ชูศักยภาพภูมิภาค CLMVT ในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ของเอเชียและโลก

ในงาน มีรัฐมนตรีกระทรวงด้านเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ผู้แทนระดับสูงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เอกอัครราชทูต ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ภาควิชาการ หอการค้า จากประเทศสมาชิก CLMVT และหอการค้าแห่งชาติ เช่น สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น อินเดีย เกาหลีใต้ เข้าร่วมงานกว่า 500 คน

พล.อ.ประยุทธ์ บอกว่า รัฐบาลเล็งเห็นถึงศักยภาพของภูมิภาค CLMVT ในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ โดยไทยยินดีที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม CLMVT Forum 2019 ภายใต้แนวคิดหลัก คือ "การผลักดันให้ CLMVT เป็นศูนย์กลางห่วงโซ่คุณค่ายุคใหม่แห่งเอเชีย" เพื่อขับเคลื่อนการสร้างความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดและแนบแน่นทั้งภายใน CLMVT และภายนอก รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายของผู้นำทางธุรกิจ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

นายกรัฐมนตรี บอกว่า ภูมิภาค CLMVT ถือว่า มีความโดดเด่นในฐานะศูนย์กลางการค้า การลงทุน ทั้งในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ เนื่องจากการมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และการมีปัจจัยพื้นฐานและทรัพยากรมนุษย์ที่พร้อม ทำให้ภูมิภาค CLMVT มีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจอย่างแนบแน่น ในเครือข่ายการผลิตของอาเซียนและเอเชีย และกลายเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่คุณค่าโลกอย่างไม่สามารถแยกออกจากกันได้

และด้วยการนำของภาคเอกชนและวิชาการ จะช่วยเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าร่วมกันในภูมิภาค CLMVT โดยภาครัฐจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกและวางรากฐาน ภาคเอกชนขยายธุรกิจ สร้างและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ รวมทั้ง ยังเป็นกำลังสำคัญในการประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ

กลุ่มประเทศ CLMVT จึงถือเป็นภูมิภาคที่ทั่วโลกให้การจับตามอง เห็นได้จากศักยภาพทางด้านการค้า การลงทุน และการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ทั้งยังเป็นแหล่งผลิตและตลาดสำคัญที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) รวมของภูมิภาค CLMVT ขยายตัวสูง ระหว่างปี 2556 - 2560 ประเทศต่าง ๆ ในกลุ่ม CLMVT มีการค้ากับประเทศนอกกลุ่มสูง 4.6 % ต่อปี นอกจากนี้ การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ CLMVT ด้วยกันยังขยายตัวต่อเนื่อง 15.7 % ต่อปี

ภูมิภาคนี้ กำลังเผชิญกับความท้าทายรอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการผลิตระดับโลก แต่เรายังต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน และความผันผวนสูงในการทำธุรกิจ ทำให้ทุกภาคส่วนใน CLMVT ต้องปรับตัว และที่สำคัญคือต้องจับมือกันในการก้าวไปข้างหน้า และแบ่งปัน ไม่ใช่แข่งขันกันอย่างเดียว


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend