ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563

"ปิยบุตร" ชี้! มาตรา 279 เป็นมาตราที่ไร้สาระที่สุด ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้

20.22K 1
ปิยบุตร ชี้! มาตรา 279 เป็นมาตราที่ไร้สาระที่สุด ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้

ปิยบุตร พรรคอนาคตใหม่ โพสต์เฟซบุ๊ก ชี้ มาตรา 279 ใครโต้แย้งว่าขัดรัฐธรรมนูญ ทุกศาลก็ไม่รับ เพราะมาตรา 279 เขียนไว้แล้วว่ามันชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ดังนั้น มาตรา 279 จึงเป็นมาตราที่ Absurd (ไร้สาระ) ที่สุดในรัฐธรรมนูญฉบับนี้(2560)

เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ นายปิยบุตร แสงกนกกุล โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Piyabutr Saengkanokkul - ปิยบุตร แสงกนกกุล ระบุ ...

"ตั้งแต่ คสช. ยึดอำนาจมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อาศัยอำนาจ มาตรา 44 ออกประกาศคำสั่งเต็มไปหมด และประกาศคำสั่งเหล่านั้นถูกรับรองเอาไว้ล่วงหน้าว่ามันถูกต้องตามรัฐธรรมนูญเสมอโดย มาตรา 279 ใครไปโต้แย้งว่าขัดรัฐธรรมนูญ ทุกศาลก็ไม่รับ เพราะเขาบอกว่า มาตรา 279 เขียนไว้แล้วว่ามันชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ดังนั้น มาตรา 279 จึงเป็นมาตราที่ Absurd (ไร้สาระ) ที่สุดในรัฐธรรมนูญฉบับนี้"

ทั้งนี้ มาตรา 279 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ระบุไว้ว่า

บรรดาประกาศ คำสั่ง และการกระทำของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ หรือที่จะออกใช้บังคับต่อไปตามมาตรา 265 วรรคสอง ไม่ว่าเป็นประกาศ คำสั่ง หรือการกระทำที่มีผลใช้บังคับในทางรัฐธรรมนูญ ทางนิติบัญญัติ ทางบริหาร หรือทางตุลาการ ให้ประกาศ คำสั่ง การกระทำตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศ คำสั่ง หรือการกระทำนั้น เป็นประกาศ คำสั่ง การกระทำ หรือการปฏิบัติที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย และมีผลใช้บังคับโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้ต่อไป การยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศหรือคำสั่งดังกล่าว ให้กระทำเป็นพระราชบัญญัติ เว้นแต่ประกาศหรือคำสั่งที่มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจทางบริหาร การยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมให้กระทำโดยคำสั่งนายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี

บรรดาการใด ๆ ที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2559 ว่าเป็นการชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมทั้งการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกล่าว ให้ถือว่าการนั้นและการกระทำนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend