ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563

นักปั่นไทย-ตปท.กว่า 1,500 คน ร่วม ปั่น 2 ด่านสะเดาประตูสู่อาเซี่ยน

952 1

สงขลา นักปั่นในและต่างประเทศกว่า 1,500 คน เข้าร่วม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาชวน "ปั่น 2 ด่าน สะเดา ประตู่สู่อาเซี่ยน" เปิดใช้ถนนเลียบชายแดนไทย-มาเลเซีย รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสะเดา เชื่อมประตูการค้าประเทศเพื่อนบ้าน สนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่

เวลา 07.15 น. (23 มิ.ย.62) ณ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง ต.ปาดังเซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมกับบริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ปจำกัด (มหาชน) จัดปั่นจักรยาน "ปั่น 2 ด่านสะเดา ประตูสู่อาเซี่ยน" โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธาน โดยมีนักปั่นในจังหวัดสงขลา จังหวัดใกล้เคียง และประเทศเพื่อนบ้าน (มาเลเซีย) เข้าร่วมกว่า 1,500 คน

นายสมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ทางบริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมปั่นจักรยานร่วมกันเป็นประจำทุกปี ในครั้งนี้ได้เลือกสถานที่ในการจัดการปั่น

โดยเลือกสถานที่ด่านฯสะเดา ภายใต้คอนเซ็ปต์ คือ ปั่น 2 ด่านประตูสู่อาเซี่ยน เพื่อส่งเสริมเรื่องสุขภาพของพี่ประชาชนและนักปั่นจักรยานทั้งหลายและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ซึ่งทางบริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ก็จะนำกิจกรรมดีๆเหล่านี้เผยแพร่เพื่อให้คนทั้งประเทศและคนทั่วโลกได้รู้ว่าจังหวัดสงขลามีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมดีๆแบบนี้

"กิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รวมถึงผู้สนับสนุนต่างๆที่ร่วมกันทำให้กิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้น และที่สำคัญก็คือนักปั่น ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก เป็นการปั่นที่มีนักปั่นเข้าร่วมจำนวนมากครั้งนี้"


นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การพัฒนาพื้นเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอสะเดา นับเป็นหนึ่งโครงการเป้าหมายของรัฐบาลเพื่อผลักดันความเจริญสู่ชุมชน ท้องถิ่น สร้างโอกาสเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

ด้วยการพัฒนาพื้นที่บริเวณการค้าชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน คือประเทศมาเลเซีย ด้วยการพัฒนาพื้นที่ชายแดนดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด

เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงถนนขององคืการบริหารส่วนจังหวัดสงขลาสายบ้านไทยจังโหลน ตำบลสำนักขาม-บ้านปาดังเบซาร์ ตำบลปาดังเบซาร์ รวมระยะทาง 32 กิโลเมตร ด้วยงบประมาณก่อสร้างจาก 3 หน่วยงาน

ประกอบด้วย กรมทางหลวงชน, งบประมาณกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ และงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเมืองหน้าด่านที่สำคัญของจังหวัดสงขลา ซึ่งทั้งด่านฯสะเดาและด่านฯปาดังเบซาร์ มีมูลค่าการส่งออกและนำเข้าประมาณ 500,000 กว่าล้านบาท

และด้วยศักยภาพที่สวยงามในบริเวณพื้นที่อำเภอสะเดา ประกอบกับความนิยมของนักท่องเที่ยวที่ชอบปั่นจักรยานแทนการใช้รถยนต์ จึงได้ร่วมมือกับอำเภอสะเดา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ชมรมจักรยานในจังหวัดสงขลา และบริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ปจำกัด (มหาชน) ร่วมทั้งสื่อมวลชนในและต่างประเทศ

จัดกิจกรรมอบจ.สงขลาชวนปั่น 2 ด่าน สะเดา ประตูสู่อาเซี่ยน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เปิดใช้ถนนสายบ้านไทยจังโหลน-บ้านปาดังเบซาร์อย่างเป็นทางการ และส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอสะเดา ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของจังหวัดสงขลา และส่งเสริมการออกกำลังกาย

นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาชวนปั่น 2 ด่านสะเดา ประตู่สู่อาเซี่ยนและเปิดการใช้ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สายบ้านไทยจังโหลน-ปาดังเบซาร์อย่างเป็นทางการในวันนี้

ซึ่งนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัดภายใต้การนำของ คุณนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาท ได้มุ่งเน้นการพัฒนาจังหวัดในทุกด้าน ด้วยวิสัยทัศน์และการบริหารจัดการที่ดี

โดยมองเป้าหมายหลักคือคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะเรื่องเส้นทางสัญจร ระบบโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การกีฬา และกำหนดพื้นที่เป้าหมายหลักคือเมืองหน้าด่านสำคัญของจังหวัดสงขลาที่มีทรัพยการกรการท่องเที่ยวหลากหลาย มีความเป็นเอกลักษณ์ของเมือง

ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม ความงดงามของธรรมชาติ เศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวสอดคล้องกับนโยบายของนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ผมขอโอกาสแสดงความชื่นชมในความตั้งใจและการเสียสละของคณะกรรมการจัดงานรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาเมืองให้มีความพร้อม

สนับสนุนให้พี่น้องประชาชนได้มีความตื่นตัว เตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ขอให้กิจกรรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ทุกประการ

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend