ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563

กอ.รมน. รอรับไม้ต่อจาก คสช. ใช้ กม.ความมั่นคง

1.08K 9
กอ.รมน. รอรับไม้ต่อจาก คสช. ใช้ กม.ความมั่นคง

กอ.รมน. เตรียมรับไม้ต่อจาก คสช. ดูแลความสงบ ใช้กฎหมายความมั่นคง ส่วนการจัดระเบียบสังคม ให้หน่วยงานหลักดูแล แต่พร้อมช่วยประสานทุกหน่วยดูแลประชาชน หลัง ครม.ชุดใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณตน

พลตรี ธนาธิป สว่างแสง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กล่าวถึงปรับโอนหน้าที่ของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.)ให้ กอ.รมน. ซึ่งมีการจัดโครงสร้างไว้รับรองแล้ว ว่า หลังจากรัฐบาลใหม่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนแล้ว การทำงานของ คสช. ก็จะยุติบทบาทลง 

แต่งานที่ผ่านมาทำแล้วเกิดประโยชน์ต่อประชาชน ลดความเดือดร้อน และทำให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ก็จะดำเนินการต่อไป ซึ่งการดำเนินงานของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ก็จะเข้ามารับผิดชอบตามบทบาทอำนาจหน้าที่ของแต่ละกระทรวง 

ในส่วนของ กอ.รมน. จะดูในภาพรวมด้านความมั่นคงทุกมิติและเป็นหน่วยงานในการบูรณาการ ประสานงานผ่านหน่วยงานของ กอ.รมน.ผ่านศูนย์ประสานการปฎิบัติที่ 1-5 (ศปป.1-5) , กอ.รมน.ภาค1-4 และกอ.รมน.จังหวัด ไม่ว่าจะเป็นการบูรณาการขับเคลื่อนงานของกระทรวง เช่น การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ , การจัดระเบียบสังคม 

โดยนำ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 มาบูรณาการกับกระทรวงต่างๆ ที่มีกฎหมายรองรับ เพื่อแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบ และลดความเดือดของประชาชน เมื่อถามว่า การจัดระเบียบสังคมที่ คสช. ดำเนินการ เช่น การจัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์ วินรถตู้โดยสาร จะดำเนินการอย่างไร / พลตรี ธนาธิป บอกว่า เรื่องนี้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง โดย กอ.รมน. จะทำหน้าที่ประสานงาน บูรณาการให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ ยึดถือตามกรอบแนวทางที่ได้วางแผนงานไว้"กอ.รมน. ได้ใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงปี 2551 เป็นตัวดำเนินการ ขณะนี้จะปรับให้สอดคล้องตามแผนงานยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดย กอ.รมน. จะดูแลงานด้านความมั่นคงในทุกมิติ ลดความเดือดร้อนให้กับประชาชนให้ดีที่สุด"


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์