ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563

"สวนดุสิตโพล" เผย ปชช. ผิดหวัง! ได้นักการเมืองหน้าเดิม

1.20K 24
สวนดุสิตโพล เผย ปชช. ผิดหวัง! ได้นักการเมืองหน้าเดิม

ปชช. ระบุรัฐบาลใหม่ไม่สง่างาม สืบทอดอำนาจ ผิดหวังได้นักการเมืองหน้าเดิม มีแต่เรื่องผลประโยชน์ ฝาก นายกฯ - ครม. ฟังเสียงปชช. เร่งแก้ปัญหาศก. พัฒนาบ้านเมือง

วันที่ 16 มิ.ย. 62 - ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2 การจัดตั้งรัฐบาล จึงเป็นที่จับตามองของสังคม โดยเฉพาะประชาชนซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงต่างก็มีความคาดหวังต่อรัฐบาลใหม่ ในการบริหารบ้านเมืองและคำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวมเป็นสำคัญ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าวการเมือง "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี "ประชาชน กับ ความหวังต่อรัฐบาลใหม่" จำนวนทั้งสิ้น 1,226 คน ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

1.ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การแบ่งกระทรวงให้กับพรรคการเมืองที่เข้าร่วมรัฐบาล ณ วันนี้

อันดับ 1 มีแต่การแก่งแย่งตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ ขัดแย้ง วุ่นวาย 61.45%

อันดับ 2 ควรเลือกคนให้เหมาะกับงาน มีความรู้ความสามารถ ทำงานได้จริง 20.77%

อันดับ 3 การจัดตั้งรัฐบาลย่อมมีทั้งคนพอใจและไม่พอใจ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของนายกฯ 12.46%

อันดับ 4 ขอให้คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ ไม่เห็นแก่พวกพ้อง 11.69%

อันดับ 5 อยากได้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพ เข้มแข็ง บริหารบ้านเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 9.08%

2."จุดเด่น" ของการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ที่ประชาชน "พึงพอใจ" คือ

อันดับ 1 เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ 42.86%

อันดับ 2 พล.อ.ประยุทธ์ ได้เป็นนายกรัฐมนตรี สานต่องานเก่า ทำงานได้ต่อเนื่อง 40.00%

อันดับ 3 ได้หลายพรรคเข้ามาร่วมรัฐบาล มีนักการเมืองที่มีฝีมือมาช่วยทำงาน 23.85%

3."จุดอ่อน" ของการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ที่ประชาชน "ยังไม่พอใจ" คือ

อันดับ 1 ที่มาไม่สง่างาม ไม่เป็นที่ยอมรับ สืบทอดอำนาจ 56.08%

อันดับ 2 จัดสรรตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ แบ่งโควต้ากัน เห็นแก่พวกพ้อง 36.17%

อันดับ 3 ไม่มีเสถียรภาพ เป็นรัฐบาลปริ่มน้ำ 20.24%

4."5 อันดับ" เรื่องที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลใหม่ดำเนินการมากที่สุด

อันดับ 1 แก้ปัญหาเศรษฐกิจ พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 64.52%

อันดับ 2 ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ปากท้อง เงินเดือน รายได้ 52.78%

อันดับ 3 ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ตรวจสอบการทำงานได้ 48.81%

อันดับ 4 แก้รัฐธรรมนูญ ให้ประชาชนมีสิทธิมีเสียง เป็นประชาธิปไตย 18.67%

อันดับ 5 พัฒนาการคมนาคม ระบบขนส่ง การจราจร 16.90%

5.เรื่องใดบ้างที่ประชาชนคิดว่าจะ "สมหวัง" "ผิดหวัง" กับ รัฐบาลใหม่ที่กำลังจะเข้ามาบริหารประเทศ

เรื่องที่คิดว่าจะ "สมหวัง"

อันดับ 1 ได้นายกรัฐมนตรี มีรัฐบาลใหม่มาจากการเลือกตั้ง 41.78%

อันดับ 2 ทำงานได้ต่อเนื่อง สานต่องานจากรัฐบาลชุดเดิมได้ 35.50%

อันดับ 3 บ้านเมืองอยู่ในความสงบ เรียบร้อย 28.40%

เรื่องที่คิดว่าจะ "ผิดหวัง"

อันดับ 1 ได้นักการเมืองหน้าเดิมๆ รูปแบบการทำงานเหมือนเดิม ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง 50.37%

อันดับ 2 แก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ ค่าครองชีพแพง ความเป็นอยู่ลำบาก 35.16%

อันดับ 3 ไม่สามารถทำตามที่หาเสียงไว้ ทำงานล่าช้า 25.81%

6.ประชาชนอยากฝากบอกอะไร? กับ รัฐบาลใหม่ ณ วันนี้

สิ่งที่อยากฝากบอก "นายกรัฐมนตรี"

อันดับ 1 พัฒนาบ้านเมือง ทำเพื่อส่วนรวม ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดี 54.06%

อันดับ 2 เป็นผู้นำที่ดี ควบคุมอารมณ์ ฟังเสียงประชาชน 40.52%

อันดับ 3 ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ ทำตามนโยบายที่หาเสียง 27.61%

สิ่งที่อยากฝากบอก "คณะรัฐมนตรี"

อันดับ 1 ช่วยกันทำงาน เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าพวกพ้อง 56.31%

อันดับ 2 ไม่ทุจริตคอรัปชั่น โปร่งใส ตรวจสอบได้ 42.80%

อันดับ 3 ไม่ถูกครอบงำ ทำงานเป็นอิสระ ยึดหลักการทำงานที่ถูกต้อง 31.59%


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend