ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563.

พาณิชยฺ์เดินหน้าคุมราคายาและเวชภัณฑ์

331 1
พาณิชยฺ์เดินหน้าคุมราคายาและเวชภัณฑ์

ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกขอทุเลาบังคับใช้ประกาศกกร.ดูแลราคายาและเวชภัณฑ์ หลังไม่พบความเสียหายต่อโรงพยาบาลเอกชนตามที่ร้อง และประกาศดังกล่าวเป็นไปตามมติครม. ถือว่าชอบด้วยกฎหมาย ด้าน "พาณิชย์" เดินหน้าคุมราคายาและค่ารักษาพยาบาลต่อ


นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งเมื่อวันที่ 13มิ.ย. 2562ยกคำขอทุเลาการบังคับตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ(กกร.) ฉบับที่ 1 พ.ศ.2562ที่กำหนดให้สินค้ายา และเวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ รวมถึงบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นสินค้าและบริการควบคุมปี 62ภายหลังจากที่สมาคมโรงพยาบาลเอกชน และโรงพยาบาลเอกชนรวม 42รายได้ฟ้องร้องไปเมื่อเดือนเม.ย. โดยโรงพยาบาลเอกชนได้ฟ้องร้องต่อศาลใน 2 ประเด็น คือ ขอให้ทุเลาประกาศกกร.และขอให้เพิกถอนประกาศกกร.ที่กำหนดให้ยา เวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์เป็นสินค้าและบริการควบคุม

ทั้งนี้ คำสั่งของศาล เมื่อวันที่ 13มิ.ย.62 ที่มีคำสั่งยกคำขอทุเลาการบังคับตามประกาศกกร.นั้นเป็นเพราะศาลพิจารณาเห็นแล้วว่า ประกาศดังกล่าวออกโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี(ครม.) และชอบด้วยกฎหมายจึงไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดีทั้ง 42รายจนยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลัง แต่ในส่วนที่ฟ้องร้องให้ศาลเพิกถอนประกาศกกร.นั้นศาลจะพิจารณาหลังจากนี้

"ศาลมีคำสั่งไม่ทุเลาการบังคับตามประกาศกกร.ก็แสดงว่า ประกาศกกร. เป็นไปโดยชอบด้วยอำนาจหน้าที่ และเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับธุรกิจของโรงพยาบาลเอกชนขั้นตอนต่อไปศาลจะพิจารณายกเลิกประกาศกกร.ที่ให้ยา เวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์เป็นสินค้าและบริการควบคุม ก็น่าจะเป็นไปตามข้อเท็จจริง" นายประโยชน์ กล่าว

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์