ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563.

เจ็บป่วยโรคฮิตหน้าฝน-โรคไข้เลือดออก เข้า รพ.ตามสิทธิประกันสังคมได้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

728 16
เจ็บป่วยโรคฮิตหน้าฝน-โรคไข้เลือดออก เข้า รพ.ตามสิทธิประกันสังคมได้ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำนักงานประกันสังคม เตือนผู้ประกันตนระวังโรคติดต่อยอดฮิตที่มาพร้อมกับหน้าฝน หากเกิดเจ็บป่วยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาล ที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Thonburi; color: #454545}p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Helvetica Neue'; color: #454545; min-height: 14.0px}span.s1 {font: 12.0px 'Helvetica Neue'}นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เตือนผู้ประกันตนระวังโรคติดต่อยอดฮิตที่มาพร้อมกับหน้าฝน ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่สภาวะหน้าฝน และยุงลายเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก อาการของการเกิดโรคไข้เลือดออก คือ มีไข้สูง (39-40 องศา 2-7 วัน) ปวดเมื่อยตามตัว คลื่นไส้อาเจียน มีผื่นตามตัว ช็อกจากภาวะเลือดข้น อาจมีอาการแทรกซ้อน เช่น ไตวาย ตับอักเสบ เกล็ดเลือดต่ำ เลือดออกง่าย และอาเจียนเป็นเลือด


ทั้งนี้ หากเกิดเจ็บป่วยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาล ที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในกรณีหากเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิได้ สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อน หลังจากนั้น ญาติ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องรีบแจ้งให้โรงพยาบาลตามสิทธิฯ ทราบโดยด่วน เพื่อรับตัวไปรักษาต่อและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโดยจะนับตั้งแต่เวลาที่โรงพยาบาลได้รับแจ้งไปจนกว่าจะสิ้นสุดการรักษาส่วนค่ารักษาพยาบาล ที่เกิดขึ้นก่อนการแจ้งนั้น สำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ภายใน 72 ชั่วโมงแรก ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนด ผู้ประกันตนที่สำรองจ่ายค่ารักษาไปก่อนสามารถเบิกคืนจากสำนักงานประกันสังคมได้ โดยนำหลักฐานมายื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน คือ แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01) ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จรับเงิน และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ที่มีชื่อ เลขที่บัญชี ของผู้ประกันตน

//

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า ผู้ประกันตนควรระมัดระวังและรักษาสุขภาพ ให้แข็งแรง พร้อมแนะวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก ควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด นอนในมุ้งหรือติดมุ้งลวด กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายปิดฝาภาชนะเก็บน้ำให้มิดชิด ทำลายภาชนะไม่จำเป็นที่อาจมีน้ำขัง ใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ พ่นสารเคมีตามแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หากผู้ประกันตนรู้วิธีป้องกันแล้วฤดูฝนก็จะเป็นฤดูกาลที่มีความสุข ถ้าผู้ประกันตนหันมาดูแลสุขภาพที่ถูกสุขลักษณะและถูกวิธี หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ โทร.02 956 2503/ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา หรือ สายด่วนหมายเลขโทรศัพท์ 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend