ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563.

ดีอี หนุน'ดิจิทัล'ขับเคลื่อนประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำ

420 1
ดีอี หนุนดิจิทัลขับเคลื่อนประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำ

ดีอีเผยกฎหมายไซเบอร์และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้แล้ว พร้อมเดินหน้าเปลี่ยนผ่านประเทศไทยด้วยดิจิทัล ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีการผลักดันและออกกฎหมายการจัดตั้งสำนักงานไซเบอร์ หรือสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สร้างระบบการดูแลมาตรฐานภาครัฐ ระบบทางด้าน IoT ระบบดาวเทียมในอนาคต การจัดทำแผนแม่บทดิจิทัลของอาเซียน และการสร้างแพลตฟอร์ม ฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ทางด้านไซเบอร์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ระบุ ในขณะที่รัฐบาลได้เร่งรัดดำเนินการตามนโยบายดิจิทัล และผลักดันให้มีการตราพระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง เมื่อเปลี่ยนแล้วสังคมไทยก็จะได้รับผลประโยชน์ทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ดิจิทัล (ใส่กราฟฟิก) ประกอบด้วย 1. Security 2. Infrastructure 3. Government 4. Manpower และ 5. Application ซึ่งได้นำมาปรับใช้ในระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งการพัฒนาข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ในภาครัฐ


สำหรับปัจจัยสำคัญในการพัฒนาดิจิทัล ไทยแลนด์ มีหลักการ 3 ข้อ คือ 1.ความต่อเนื่องและการขยายผล 2. การพัฒนาคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะใหม่ ทักษะของการยกระดับ และทักษะของการปรับปรุงทางด้านดิจิทัลฝีมือแรงงาน 3. ความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน

ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้เห็นภาพของการพัฒนาที่ผ่านมาของรัฐบาล รวมทั้งการบ้านที่รัฐบาลชุดปัจจุบันฝากไว้ เพื่อที่จะทำให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อท้ายที่สุดประเทศไทยจะเดินไปสู่จุดที่เป็นเป้าหมายคือการพัฒนาประเทศให้ความเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำ และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์