ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563

"บิ๊กตู่" อารมณ์ดี เตรียมรับ พระบรมราชโองการแต่งตั้ง "นายกฯ"

1.28K 89
บิ๊กตู่ อารมณ์ดี เตรียมรับ พระบรมราชโองการแต่งตั้ง นายกฯ

11 มิถุนายน 2562 - "พล.อ.ประยุทธ์" ประชุม ครม. ตามปกติ ระบุความรู้สึกเหมือนเดิม ขณะทำเนียบจัดเตรียมสถานที่รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี

การประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมวันนี้ยังคงดำเนินการประชุมตามปกติในช่วงเช้าวันนี้ โดยมีวาระการพิจารณา เช่น การยกเว้นภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬา ยกเว้นภาษีสำหรับการบริจาคให้แก่สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ

พิจารณาการปรับปรุงแก้ไขการจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนงานอำนาจหน้าที่ของส่วนงานและอัตรากำลังของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  พิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง

รวมถึงพิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงินไขการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อใช้ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายพ.ศ. และพิจารณาร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องกำหนดชนิดและแหล่งกำเนิดวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ในโรงงาน พ.ศ...

ทั้งนี้ ทำเนียบรัฐบาลยังได้เตรียมสถานที่บนห้องสีงาช้างภายในตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อเตรียมรับพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีในช่วงบ่ายวันนี้  ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีจะมีการแถลงการเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ และยังได้เชิญร่วมรัฐบาลทั้ง 18 พรรคการเมือง มาที่ตึกภักดีบดินทร์เพื่อเข้าร่วมในพิธีสำคัญนี้ด้วย โดยตลอดพิธีจะมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา 13.20 น. 

นอกจากนี้ สำนักโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนให้เตรียมตัวตั้งแต่เวลา 11:00 น และแต่งกายสุภาพเพื่อเตรียมทำข่าวในช่วงการแถลง 

อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีได้ตอบคำถามกับสื่อมวลชนสั้นๆถึงความรู้สึกในวันนี้ว่า ปกติ เหมือนเดิมเช่นทุกวัน


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์