ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เล็งบรรจุ "น้ำมันกัญชา"เข้าสิทธิบัตรทอง

2.60K 214

สปสช.ระบุบรรจุ "น้ำมันกัญชา"เข้าสิทธิบัตรทอง ต้องอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติก่อน ขณะที่กรมแพทย์แผนไทยฯ ชี้งานวิจัยยังไม่เพียงพอนำเสนอ แนะหากจำเป็นส่ง 16 ตำรับยาไทยมีกัญชาเข้าก่อน ขณะที่หารือนอกรอบ "กัญชาตำรับ อ.เดชา" ห่วงใช้สูตรเดี่ยว อาจคุมฤทธิ์กัญชายาก

หลังจาก 12 องค์กรเครือข่ายเดินเพื่อผู้ป่วย ประกาศอิสรภาพกัญชารักษาโรค เสร็จสิ้นกิจกรรม เดินเพื่อผู้ป่วย CannabisWalk Thailandนำโดยนายเดชา ศิริภัทรหมอพื้นบ้านและประธานมูลนิธิข้าวขวัญ ได้ออกแถลงการณ์ 4 ข้อ เรียกร้องสิทธิของผู้ป่วยในการเข้าถึงยาเลือกวิธีการรักษาโรค เคารพภูมิปัญญา และการส่งเสริมบทบาทของหมอพื้นบ้านต่อต้านการผูกขาดยาและเสริมสร้างการพึ่งพาตนเอง โดยหนึ่งในนั้นคือการนำตำรับยาน้ำมันกัญชาสูตรนายเดชา เข้าไปอยู่ในระบบบัญชียาหลักแห่งชาติหรือระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง)

ล่าสุด วันที่ 10 มิ.ย. นพ.ศักดิ์ชัยกาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ชี้แจงว่าการพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ด้านยาแก่ผู้ที่อยู่ในสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั้นจะดำเนินการได้หากยาชนิดนั้นถูกบรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติแล้ว ดังนั้นกรณีของน้ำมันกัญชา หากมีการบรรจุไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติผู้ป่วยที่อยู่ในสิทธิรักษาพยาบาลก็จะสามารถได้รับสิทธิประโยชน์นี้

นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า การจะพิจารณาเสนอยาสมุนไพรหรือตำรับยาไทยชนิดใดเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาตินั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากมีขั้นตอนดำเนินการหลายส่วนที่สำคัญจะต้องมีผลการศึกษาวิจัยที่มีน้ำหนักเพียงพอและมีการเก็บกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยที่ใช้ยาชนิดนั้นมากกว่า 2,000-3,000 รายขึ้นไปโดยจะต้องเป็นการดำเนินการในคนไทย เพราะยานั้นจะต้องมาใช้กับคนไทย


นอกจากนั้น จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการผลิตอย่างละเอียดรอบคอบ จากนั้นก็จะต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ และคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ยกตัวอย่าง ยาแผนไทย 50 ตำรับที่มีการนำเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติเมื่อ 6-7 ปีก่อน ก็เป็นเพราะมีความเชื่อตามภูมิปัญญาดั้งเดิมของประเทศ และ รพ.รัฐมีการผลิตและใช้ยาตำรับนั้นมาเกิน 10 ปี จึงเชื่อว่ายาน่าจะเกิดประโยชน์ รพ.นั้นจึงมีการผลิตและใช้มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน แต่บางรายการก็ยังบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ แบบระบุว่าเป็นตำรับยาที่ผลิตใช้ใน รพ.แห่งนั้น

นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทย กล่าวว่า ตัวแทนจากคณะเภสัชฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และตัวแทนแพทย์แผนไทย ได้หารือร่วมกับตัวแทนของนายเดชา ศิริภัทร หมอพื้นบ้าน เกี่ยวกับตำรับน้ำมันกัญชาที่จะนำเข้าสู่การพิจารณารับรองเป็นตำรับยาปรุงเฉพาะราย ที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม โดยเป็นการหารือนอกรอบก่อน แต่ยังไม่ได้มีการพิจารณาตัดสิน การตัดสินว่าตำรับของนายเดชาจะเข้าเกณฑ์หรือไม่ จะมีการพิจารณาในช่วงบ่ายของวันที่ 12 มิ.ย.2562

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend