ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563.

ขนส่งฯ ติวเข้มพนักงานขับรถรับส่งนักเรียน

573 9
ขนส่งฯ ติวเข้มพนักงานขับรถรับส่งนักเรียน

กรมการขนส่งทางบก ติวเข้มพนักงานขับรถรับส่งนักเรียน ในเขตกรุงเทพฯ เสริมสร้างความปลอดภัยและมาตรฐานการให้บริการ พร้อมกำชับสำนักงานขนส่งทั่วประเทศตรวจสอบความปลอดภัยและการให้บริการของรถรับส่งนักเรียนในจังหวัดอย่างเข้มงวดต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา


อธิบดีกรมการขนส่งทางบกพีระพล ถาวรสุภเจริญเปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกเข้มงวดตรวจสอบรถโรงเรียนและรถรับส่งนักเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยตามที่กำหนด โดยได้กำชับให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบความปลอดภัยและการให้บริการของรถรับส่งนักเรียนในจังหวัดอย่างเข้มงวดต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถรับส่งนักเรียน และผู้ควบคุมดูแลนักเรียน เพื่อสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมในการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้แก่เยาวชน สำหรับในกรุงเทพมหานครกำหนดจัดอบรมพนักงานขับรถรับส่งนักเรียน และผู้ควบคุมดูแลนักเรียน ตาม "โครงการเสริมความรู้ สู่ถนนปลอดภัย ใส่ใจบริการ" ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 โดยมีพนักงานขับรถรับส่งนักเรียนของโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมจำนวน 100 คนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับรถโรงเรียน ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ การตรวจสภาพความพร้อมของรถและคนก่อนปฏิบัติหน้าที่ การเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน บทบาทหน้าที่ จริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงานขับรถ ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรอบคอบในความปลอดภัยสูงสุด

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานขับรถรับส่งนักเรียนต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ หรือเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ซึ่งต้องไม่เคยมีประวัติเสียหายอันเกิดจากการขับรถมาก่อน และรถรับส่งนักเรียนแต่ละคันต้องมีผู้ควบคุมดูแลนักเรียนประจำรถ ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ประจำอยู่ในรถตลอดเวลาที่ใช้รับส่งนักเรียน และต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงและกฎหมายจราจรอย่างเข้มงวด ในส่วนของมาตรฐานความปลอดภัยของตัวรถรับส่งนักเรียนที่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคลทั้งในลักษณะรถสองแถวและรถตู้ กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ต้องผ่านการรับรองจากโรงเรียนหรือสถานศึกษา และนำรถเข้าตรวจสภาพ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ ซึ่งจะได้รับอนุญาตครั้งละ 1 ภาคการศึกษาเท่านั้น ภายในรถต้องมีเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับช่วยเหลือนักเรียนเมื่อมีอุบัติเหตุ เช่น ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก ที่นั่งผู้โดยสารต้องยึดแน่นมั่นคงแข็งแรง กรณีเป็นรถสองแถวต้องมีประตูและที่กั้นป้องกันนักเรียนตก ส่วนรถตู้ต้องจัดวางที่นั่งเป็นแถวตอนตามความกว้างของตัวรถเท่านั้น ห้ามดัดแปลงสภาพรถ ห้ามเพิ่มเบาะที่นั่งหรือการต่อเติมกระบะท้ายเพื่อให้รับนักเรียนได้มากเกินจำนวนบรรทุกที่ปลอดภัย กรมการขนส่งทางบกจึงได้กำชับให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศตรวจสอบความปลอดภัยและการให้บริการของรถโรงเรียนและรถรับส่งนักเรียนในจังหวัดอย่างเข้มงวด รถโรงเรียนต้องมีลักษณะและอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้องครบถ้วน จดทะเบียนและขออนุญาตอย่าง หากพบการฝ่าฝืนพิจารณาสั่งเพิกถอนหนังสืออนุญาตให้ใช้รถทันที และไม่สามารถขออนุญาตได้อีกจนกว่าจะพ้น 1 ปีไปแล้ว อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์