ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2564

ฉลามขาวยืนยันไม่ยอมให้ใครบุกรุกป่าชายเลน

1.95K 23
ฉลามขาวยืนยันไม่ยอมให้ใครบุกรุกป่าชายเลน

ชุดปฏิบัติการพิเศษฉลามขาว ประจำศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่าตรัง ตรวจพบมีการก่อสร้างถนนเป็นบริเวณกว้างการตัดถนนบุกรุกป่าชายเลนและมีการถมปรับพื้นที่ เพื่อก่อสร้างท่าเทียบเรือ ก่อนฟันผิดตามกฎหมาย

นายรัชชัย  พรพา หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษฉลามขาวประจำศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) และ นายไมตรี  แสงอริยนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.  ตำรวจภูธร สภ.สิเกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบพื้นที่บริเวณท้องที่ หมู่ที่ 6ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง พบมีการก่อสร้างถนนเป็นบริเวณกว้างการตัดถนนบุกรุกป่าชายเลนและมีการถมปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างท่าเทียบเรือขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วของบริษัทปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์การอ้างว่าได้รับอนุญาตจากนายพีรพนธ์ ลังเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว จากลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ที่มีการตัดถนนบุกรุกป่าชายเลนเพื่อก่อสร้างท่าเทียบเรือซึ่งสองข้างของถนนเป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์มีพันธุ์ไม้และมีป่าชายเลนยืนต้นตายเป็นบริเวณกว้างมีร่องรอยการตัดฟันไม้ป่าชายเลนที่ยืนต้นตาย และมีการปักเสาไฟฟ้าเดินสายไฟฟ้าตลอดแนวไปจนถึงบริเวณที่มีการก่อสร้างท่าเทียบเรือซึ่งพื้นที่ดังกล่าวการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2530โดยลักษณะการบุกรุกป่าชายเลนเพิ่มเติมเพื่อสร้างขยายถนนจากเดิม  6 เมตร เพิ่มเป็นกว้าง 15เมตรรวมสองข้างรุกล้ำพื้นที่ป่าชายเลน เป็นระยะทาง 1,350 เมตร

การกระทำดังกล่าวของบริษัทปัญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชย์การจำกัด และนายพีรพนธ์  ลังเมืองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วได้ร่วมกันกระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ฐาน ทำไม้ หรือเจาะ หรือสับหรือเผา หรือทำอันตรายด้วยประการใดๆแก่ไม้หวงห้าม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 11 มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 73 2. ฐานก่นสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่าหรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช2484มาตรา 54 มีบทกำหนดโทษตามมาตรา 72 ตรี 3.ฐานยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่นสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้หรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ.2507 มาตรา 14 มีบทกำหนดโทษตาม  มาตรา31  4. ฐานกระทำหรือละเว้นการกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการทำลายหรือเป็นเหตุให้เกิดการทำลายหรือทำให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติในเขตป่าสงวนแห่งชาติผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลายสูญหาย หรือเสียหายไปนั้น ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559มาตรา 26/4   ส่วนนายพีรพนธ์  ลังเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้วโดนข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นความผิดตามประมวล

ทั้งนี้ การบุกรุกป่าชายเลนในครั้งนี้มีพื้นที่จำนวนกว่า 13  ไร่คิดค่าเสียหายทางด้านป่าไม้ได้จำนวนทั้งสิ้นเป็นมูลค่า 1,543,466.94 บาท ทั้งนี้ได้ลงบันทึกเพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

.

.

.


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์