ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ "อนาคตใหม่" แก้เครื่องหมาย-ตัวอักษร เป็นสีส้มทั้งแถบ

68.65K 55
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ อนาคตใหม่ แก้เครื่องหมาย-ตัวอักษร เป็นสีส้มทั้งแถบ

วันที่ 6 มิ.ย. 62 เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่ ความว่า ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมืองเรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่ ความว่า ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง รับจดทะเบียนจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่ ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ จํานวน 17 คน นั้น

บัดนี้ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 กรณี ที่ประชุมใหญ่วิสามัญพรรคอนาคตใหม่ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 มีมติเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่ พ.ศ. 2561 โดยแก้ไขเพิ่มเติม

โดยในข้อ 1 ให้ยกเลิกข้อความในข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่ พ.ศ.2561 ข้อ 5 และให้ใช้ ข้อความต่อไปนี้แทน "ข้อ 5 เครื่องหมายพรรคมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่ากลับหัว และมีเส้นสีขาวพาดทางด้านซ้ายของสามเหลี่ยมจากมุมหนึ่งมายังอีกมุมหนึ่ง มีตัวอักษรคําว่า "พรรคอนาคตใหม่" ซึ่งเป็นชื่อพรรคปรากฏอยู่ด้านล่างสามเหลี่ยมดังกล่าว โดยใช้สีส้มเป็นสีของสามเหลี่ยม และใช้สีน้ำเงินเป็นสีของตัวอักษร"

สำหรับข้อ 5 ตามระเบียบเดีม ระบุว่า "เครื่องหมายพรรคมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่ากลับหัว และมีเส้นสีขาวพาดทางด้านซ้ายของสามเหลี่ยมจากมุมหนึ่งมายังอีกมุมหนึ่ง มีตัวอักษรคําว่า "อนาคตใหม่" ซึ่งเป็นชื่อพรรคปรากฏอยู่ด้านล่างสามเหลี่ยมดังกล่าว โดยใช้สีส้มเป็นสีของสามเหลี่ยมและตัวอักษร"

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์