ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563

นายกฯ เปิดงานวันต่อต้านค้ามนุษย์ งดตอบการเมือง

733 21
นายกฯ เปิดงานวันต่อต้านค้ามนุษย์ งดตอบการเมือง

นายกรัฐมนตรี เปิดงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ย้ำรัฐบาลเอาจริงเดินหน้าป้องกัน-ปราบปรามทุกรูปแบบ และลงโทษเด็ดขาดถ้าเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้อง แต่ไม่ตอบเรื่องการเมือง ได้แต่เอามือทาบอก แล้วพูดว่า "ค้ามนุษย์"

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน วันต่อต้านการค้ามนุษย์ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดย กองต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้แนวคิด "ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยค้ามนุษย์" พร้อมมอบรางวัลแก่หน่วยงาน ผู้ปฏิบัติ และกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ผู้ที่ชนะการประกวดหนังสั้นและแอนิเมชั่นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ นายกฯ เชื่อว่าการค้ามนุษย์เป็นเรื่องที่ทุกประเทศต้องให้ความสำคัญ ป้องกัน พร้อมแก้ไขปัญหา และตระหนักถึงภัยที่จะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง ด้วยความมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องและจริงจังทำให้ไทยได้รับการจัดอันดับที่ดีขึ้นในรายงานการค้ามนุษย์ ของกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา การปลดใบเหลืองการทำประมงผิดกฎหมายของสหภาพยุโรป จึงขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรพัฒนาเอกชน องค์การระหว่างประเทศที่สนับสนุน และให้ความร่วมมือกับส่วนราชการอย่างดี อย่างไรก็ดี กระบวนการค้ามนุษย์ยังใช้วิธีการหลอกลวงในรูปแบบใหม่ โดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย และการปราบปราม ประเทศไทยและทั่วโลกจึงต้องร่วมมือกันคิดก้าวข้ามวิธีการของขบวนการค้ามนุษย์ เพื่อหาวิธีการป้องกันและเท่าทันกลุ่มผู้ค้ามนุษย์ให้มากยิ่งขึ้น และที่สำคัญคนต้องมีความรู้ มีความพอเพียง หม่ตกเป็รเหนื่อของการหลอกลวงทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานทำงานอย่างจริงจังในทุกมิติอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ด้านการดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมาย ควรมีการปราบปรามผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ และขบวนการลักลอบขนคนเข้าเมืองอย่างเด็ดขาดและจริงจัง โดยเฉพาะการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพแก่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย พนักงาน ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ รัฐบาลได้พัฒนากลไกและเครื่องมือใหม่ๆ ในการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้บูรณาการ ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ด้านการป้องกัน รัฐบาลไทยมีการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เพื่อเป็นมาตรการป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุของการค้ามนุษย์ และได้ยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานให้สอดคล้องกับหลักมาตรฐานสากล ซึ่งประเทศไทย อาเซียน และโลกของเราจะโดดเดี่ยวไม่ได้ จึงต้องร่วมมือกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในปี 2562 นี้ รัฐบาลมีนโยบาย การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่จะต้องสานต่อการขจัดการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป และป้องกันกลุ่มเสี่ยง ไม่ให้ตกเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ เร่งรัดการดำเนินคดีเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษขั้นเด็ดขาด คุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานตามหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากลโดยปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ก็ขอให้ทุกภาคส่วนมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ผนึกกำลังร่วมกันทำงานตามเจตนารมณ์เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนและสร้างความเชื่อมั่นของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศต่อไป อย่างไรก็ตามขอให้ผู้ประกอบการธุรกิจและเอกชนทุกประเภท รวมถึงเจ้าหน้าที่ร่วมมือกันในเรื่องสิทธิมนุษยชนและการประกอบการธุรกิจ ทั้งในเรื่องการเคารพคุ้มครองและเยียวยา เพื่อร่วมมือกันเดินหน้าประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน ขณะเเดียวกันทราบดีว่าการทำงานไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ยากถ้าทุกคนตั้งจิตใจ เพื่อประเทศชาติและประชาชนหลังจบการเปิดงานแล้ว สื่อมวลชนได้สอบถาม พลเอก ประยุทธ์ ว่ารู้สึกอย่างไรสำหรับการประชุมโหวตเลือกนายกฯ ในวันนี้

ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ ไม่ได้ตอบคำถาม แต่ได้เอามือทาบที่อก ก่อนชี้ไปที่งานแล้วกล่าวเพียงว่า "ค้ามนุษย์"


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์