ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

จับตา ส.ส.-ส.ว. โหวตเลือกนายกฯ

901 15

ประเด็นร้อนในวันนี้คงหนีไม่พ้นการเปิดประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. และสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่มีการประชุมการตั้งแต่เวลา 9:00 น. ที่ผ่านมา ซึ่งเริ่มการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อน ก่อนที่ในเวลา 11:00 น. จะมีการประชุมร่วมกันระหว่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา บรรยากาศในการประชุมจะเป็นอย่างไรติดตามรายงานจากคุณชลธิชา รอดกันภัย

การเปิดประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 ที่ผ่านมา โดยการให้ ส.ส. ใหม่รวม 4 คนถวายสัตย์ปฏิญาณตน จากนั้นก็มีการประชุมในวาระอื่น ๆ โดยเฉพาะเรื่องของการพิจารณาญัตติที่เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่เสนอต่อประธานสภาให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ถูกเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี

วันนี้เป็นวันแรกที่นายชวน หลีกภัย ทำหน้าที่ในการเป็นประธานสภาหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภา ซึ่งการประชุมในวันนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 9:00 น. โดยเริ่มต้นจากการขอบคุณนายชัย ชิดชอบ ที่ได้ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมเพื่อเลือกประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมขอบคุณสมาชิกทุกคนที่ให้โอกาสและรองประธานฯ ทั้ง2คนได้ทำหน้าที่ในฐานะประธานและรองประธานสภาฯ รวมถึงได้แสดงความยินดีต่อสมาชิกทุกคนที่ได้รับการเลือกตั้ง และขอให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจ ว่าเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งจะเห็นว่ามีบทบาทเป็นหนึ่งในอำนาจอธิปไตยที่พระมหากษัติย์ทรงใช้ผ่านรัฐสภา จึงต้องการให้สมาชิกทุกคนตระหนักถึงอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติที่มีค่อนข้างมาก ทั้งหน้าที่ออกกฎหมาย ตรวจสอบฝ่ายบริหาร และมีเสียงข้างมากในการตั้งฝ่ายบริหาร ดังนั้นในฐานะผู้ที่ออกกฎหมายสมาชิกทุกคนต้องเป็นแบบอย่างในการเคารพกฎหมาย เพราะบทบาทใดก็ตามที่เป็นเรื่องบวกก็จะเป็นบวกกับฝ่ายนิติบัญญัติ แต่ถ้าเรื่องใดเป็นลบก็จะทำให้เป็นลบกับฝ่ายนิติบัญญัติ พร้อมระบุว่าส่วนตัวต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงจากทุกคน และที่ผ่านมาเรามีการพูดถึงการปฏิรูปกันมาก จึงขอให้สมาชิกทุกคนสร้างภาพที่ดีให้กับสภา

ทั้งนี้ นายชวน ยังได้บอกว่า ตนและรองประธานสภาฯทั้ง2คน ตามกฎหมายนะบุไว้ว่าต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นกลาง และขอยืนยันว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในทุกเรื่อง ดังนั้นขอให้สมาชิกทุกคนได้มั่นใจ พร้อมกันนี้ในฐานะประธานสภาฯ ต้องควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ ดังนั้นต้องขอร้องให้ทุกคนยึดข้อบังคับของการประชุม ซึ่งสภาแห่งนี้เป็นที่พูดคุย ตนจะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้พูดคุยในเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อสะท้อนไปยังฝ่ายบริหาร อีกทั้งยังจะได้เป็นฝ่ายรับผลงานของฝ่ายบริหาร เพื่อส่งต่อไปยังประชาชน ซึ่งหากทุกคนปฏิบัติตามข้อบังคับก็จะทำให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น และขอสมาชิกทุกคนอย่าแย่งกันพูด ถ้าประธานไม่อนุญาติ เพื่อไม่ให้โดนตำหนิจากประชาชนที่ได้รับชมอยู่

นอกจากนี้ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ยังได้ย้ำกับสมาชิกทุกคนขอให้ได้อ่านพระบรมราโชวาทของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานในวันเปิดการประชุมรัฐสภาครั้งแรกอีกครั้ง เพื่อเป็นแนวทางในการยึดปฏิบัติ และเชื่อว่าทุกคนจะนำพระบรมราโชวาทนี้ไว้ติดตัว เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระบรมราโชวาท

จากนั้นประธานสภาผู้แทนราษฎร ยังได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงญัตติของพรรคอนาคตใหม่ ที่ยื่นให้สภาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี ว่าตนและรองประธานทั้ง2คน ได้ร่วมกันหารือแล้ว ซึ่งญัติดังกล่าวไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร

ก่อนที่นายเรวัต วิศรุตเวช ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย ได้ขอหารือประธาน เพื่อขอให้มีการประชุมในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาในเรื่องคุณสมบัติต้องห้ามของผู้ที่จะถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะมีการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี

ด้านนายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ ได้ขอชี้แจงย้ำว่าที่ประชุมมีอำนาจในการพิจารณาสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีจึงขอให้ที่ประชุม ส.ส. ได้พิจารณาตรวจสอบในเรื่องนี้ก่อนจะเข้าสู่การประชุมร่วมทั้ง 2 สภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรี

ขณะที่นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.พรรคเพื่อไทย คาดหวังว่านายชวน หลีกภัย ประธานสภา จะวางตัวปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นกลาง ซึ่งตนเงในฐานะสมาชิกก็จะทำการตรวจสอบการทำหน้าที่ของประธานสภาเช่นกัน

ส่วนนายวิรัตน์ รัตนเศรษฐ ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ ระบุว่า บุคคลชื่อพรรคพลังประชารัฐเสนอได้ผ่านการตรวจสอบมาหลายขั้นตอนแล้ว ทั้งผู้ตรวจการแผ่นดิน และใน 5 ปีแรก การให้ความเห็นชอบบุคคลที่เป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมร่วมรัฐสภา ก่อนสุดท้ายประธานจะปิดประชุมสภา

แล้วตอนนี้เวลา 11:00 นก็ต้องจับตาดูว่าการประชุมร่วมระหว่างสสและสวจะเป็นอย่างไรจะยืดเยื้อหรือไม่หรือจะสามารถโหวตนายกรัฐมนตรีได้ทันที


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์