ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ข้อบังคับการประชุมที่จะใช้ และวิธีการโหวต

1.11K 14

วันนี้จะมีการประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรี โดยบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบนั้น จะต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองที่ได้ยื่นไว้กับคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง และจะต้องมาจากพรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับเลือกเป็น ส.ส. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด คือ 25 คน

และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้รัฐสภาเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรี จะต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ หรือ 50 คน

การลงมติเห็นชอบบุคคลให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้น รัฐธรรมนูญมาตรา 159 วรรคสุดท้ายได้กำหนดไว้ว่า จะต้องเป็นการลงคะแนนโดยเปิดเผย ซึ่งขั้นตอนการลงมติจะมีการนำรายชื่อสมาชิกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และวุฒิสภา (ส.ว.) มารวมกัน โดยเรียงตามลำดับตัวอักษร ไม่แบ่งแยกเป็น ส.ส. และ ส.ว. จากนั้นจะเป็นการเรียกชื่อสมาชิกทีละคนตามลำดับตัวอักษร แล้วให้สมาชิกลงมติโดยการขานชื่อบุคคลที่จะให้ความเห็นชอบ หรือถ้าประสงค์จะงดออกเสียง ก็ให้ขานว่างดออกเสียง

บุคคลที่จะได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จะต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ โดยการเลือกนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ได้มีการกำหนดไว้ว่าในช่วง 5 ปีแรก ให้ ส.ว.มีส่วนร่วมในการเลือกนายกรัฐมนตรีด้วย ทำให้มีจำนวนสภาชิกทั้งหมดเท่ากับ 500+250 = 750 คน ดังนั้นบุคคลที่จะได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จะต้องมีคะแนนมากกว่า 375 คะแนน

สำหรับพรรคการเมืองที่มีสิทธิเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรีมีทั้งหมด 5 พรรคการเมือง คือ พรรคเพื่อไทย พรรคพลังประชารัฐ พรรคอนาคตใหม่ พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคภูมิใจไทย

โดยเบื้องต้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบเพื่อดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี มีเพียง 2 รายชื่อ คือ จากฝั่งพรรคพลังประชารัฐ คือ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และฝั่งพรรคเพื่อไทย คือ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวอยู่ในขณะนี้


- ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาเลือกนายกรัฐมนตรี จะใช้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ปี53

- ส่วนการโหวต ถ้ามีผู้ได้รับการเสนอชื่อคนเดียว จะให้สมาชิกขาน "เห็นชอบ / ไม่เห็นชอบ / งดออกเสียง" แต่ถ้ามีมากกว่า 1 คน ให้ขานชื่อคนที่เห็นชอบ

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์