ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564

การบินพลเรือน ขยายเวลาเปิดรับสมัครโครงการสานฝันการบิน

913 12
การบินพลเรือน ขยายเวลาเปิดรับสมัครโครงการสานฝันการบิน

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) จัด "โครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 11" ขึ้น เพื่อให้โอกาสแก่เยาวชน ได้เรียนรู้การขับเครื่องบินร่วมกับครูและศิษย์การบิน เรียนรู้วิชาภาคพื้น และได้ฝึกบินกับเครื่องฝึกบินจำลอง ระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 3 4 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพฯ และศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน สนามบินบ่อฝ้าย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สบพ. ในฐานะรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม และสมาชิกประเภท Full Member โครงการ ICAO TRAINAIR PLUS ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) มีพันธกิจหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการบินและอวกาศ ให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล ในฐานะผ่านการตรวจประเมิน ทำให้สามารถรักษาสถานภาพการเป็นสมาชิกในโครงการดังกล่าว เป็นวาระที่ 3 อีกทั้งกำลังเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับมาตรฐานจากเดิมขึ้นเป็น Regional Training Centre of Excellence (RTCE) ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนไทย ซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของสังคม จึงจัด "โครงการสานฝันการบิน ครั้งที่ 11" เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงให้แก่เยาวชนที่มีความใฝ่ฝันที่จะเป็นนักบิน ได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะทางด้านการบินอย่างถูกต้อง ทั้งยังเป็นการแนะแนวอาชีพต่างๆ ในอุตสาหกรรมการบิน สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชน ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อของเยาวชนในอนาคต อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ของ สบพ.

สำหรับโครงการดังกล่าว นอกจากเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความสนใจ และใฝ่ฝันอยากเป็นนักบิน หรือสนใจอาชีพในอุตสาหกรรมการบินได้เข้าร่วมโครงการมากยิ่งขึ้น ยังจัดกิจกรรมพิเศษ อาทิ กิจกรรมเสวนาพิเศษ หัวข้อ "อาชีพในอุตสาหกรรมการบิน" และการคัดเลือกเยาวชนผู้โชคดี ขึ้นทำการบิน Observe Flight กับครูและศิษย์การบิน โดยเยาวชนที่สนใจดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้จากเว็บไซต์ www.catc.or.th พร้อมเขียนเรียงความในหัวข้อ "Take off to the future" (ทะยาน...ข้ามฟ้าสู่ฝันของฉัน)" ส่งใบสมัครและเรียงความในรูปแบบ (Portable Document Format : PDF) ผ่านระบบ E-mail : [email protected] หรือผ่านทางไปรษณีย์ที่ "โครงการสานฝันการบิน" สถาบันการบินพลเรือน 1032/355 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ภายในวันที่ 25 มีนาคม ขยายวันรับสมัคร ไปถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เกณฑ์การพิจารณา จะคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 32 คน ที่มีความรู้ความสามารถในการเขียนเรียงความได้ถูกต้องตามลักษณะการเขียนเรียงความ มีเนื้อหาสัมพันธ์กับชื่อเรื่องที่กำหนด มีความคิดสร้างสรรค์ มีการใช้ภาษา อักขรวิธี และภาษาด้านการบินได้อย่างถูกต้องจากการเขียนเรียงความ ซึ่งจะประกาศผลการคัดเลือก  ในวันที่ 24 มิถุนายน  2562  ผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.catc.or.th สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2272 6108, 0 2272 5741 - 4  ต่อ  261  และ 307  ในวันและเวลาราชการ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์