ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563

กกต.แจงเหตุสอบ 'ธนาธร' ไร้มูลเหตุทางการเมือง

2.13K 18
กกต.แจงเหตุสอบ ธนาธร ไร้มูลเหตุทางการเมือง

คณะกรรมการการเลือกตั้งชี้แจงกรณีการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีเหตุสิ้นสุดลงกรณีนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ว่าเป็นไปด้วยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่มีการ เร่งรัดหรือมีมูลเหตุจูงใจทางการเมือง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งชี้แจงกรณีการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยสมาชิกภาพของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ มีเหตุสิ้นสุดลงตามกฎหมายรัฐธรรมนูญว่าไม่มีการเร่งรัดหรือมีมูลเหตุจูงใจทางการเมือง 

โดยชี้แจงว่ากรณีนี้ เป็นการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 82 ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ 

กรณีของนายธนาธร เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏว่าสมาชิกสภาพการเป็น ส.ส. ของนายธนาธร มีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงได้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยซึ่งเป็นการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

ซึ่งในกรณีนี้ได้มีการไต่สวนนายธนาธร ว่าเป็นบุคคลผู้ไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. เป็นการดำเนินการตามที่มีผู้ร้องคัดค้านเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ของนายธนาธรเป็นการไต่สวนว่ามีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสพศ 2561 มาตรา 151 หรือไม่ 

ซึ่งผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส ได้สมัครรับเลือกตั้งหรือทำหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการไต่สวนของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้แต่งตั้งขึ้นดังนั้นการดำเนินการทั้งสองกรณีจึงเป็นการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายบัญญัติไว้ดังกล่าวข้างต้นโดยมิได้มีการเร่งรัดหรือมีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองแต่อย่างใด


เรื่องโดย ชลธิชา รอดกันภัย | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend