ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564

งดงามสมพระเกียรติ มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 7 วัน

582 0
งดงามสมพระเกียรติ มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 7 วัน

ชมการแสดงโขน-การแสดงพื้นบ้าน 4 ภาค-นานาชาติ 10 ประเทศร่วมเฉลิมพระเกียรติ โชว์แสดงแสง สี เสียง-ม่านน้ำ-ไฟประดับนับหมื่นดวง"แสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณอบอุ่นหล้า"

 

          นายวิษณุ กล่าวว่า รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย และภาคเอกชน ตลอดจนประชาชน ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดมหรสพสมโภชฯ อย่างงดงามและสมพระเกียรติ พร้อมกันทั่วประเทศอย่างยิ่งใหญ่เป็นเวลา ๗ วัน ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘ พฤษภาคม ณ ท้องสนามหลวงฝั่งทิศใต้ (พระบรมมหาราชวัง) และ ณ สถานที่จัดงานส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด โดยส่วนกลางจัดงานมหรสพสมโภชฯ ณ บริเวณท้องสนามหลวง โดยรูปแบบการจัดงาน ได้น้อมนำ พระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษาและต่อยอดเป็นแนวทางจัดงาน  โดยนำเสนอศิลปวัฒนธรรมหลายแขนง ทั้งเชิงอนุรักษ์และร่วมสมัย อีกทั้งมีคณะนักแสดงจากประเทศเพื่อนบ้าน ในอาเซียนมาร่วมแสดงด้วย โดยศิลปิน นักแสดงทุกคน ล้วนมีความรู้สึกปีติยินดีและภาคภูมิใจ เป็นอย่างยิ่งที่ได้  เป็นส่วนหนึ่งของงานมหรสพสมโภชฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

          รองนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า การจัดมหรสพสมโภชฯ จัดพร้อมกันทั่วประเทศทั้งในส่วนกลาง ณ ท้องสนามหลวงและส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด ณ พื้นที่จัดงานทั่วประเทศอย่างพร้อมเพรียงกัน  โดยส่วนกลางมีการแสดง ได้แก่    รำถวายพระพร"อาศิรวาททวยราษฎร์น้อมเกล้าฯถวายจอมราชันการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด "พระบารมีเกริกฟ้ารามาวตารจำนวน 3 ตอน ได้แก่ ตอน"สถลมาศเฉลิมราชจักรีโดยมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง ตอน "เล่ห์อสุรีเมืองลงกาโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และตอน"บรมราชาภิเษกพระรามและการละเล่นของหลวง รวมทั้งการแสดงแสง สี เสียง     ม่านน้ำ ไฟประดับ  ชุด"แสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณอบอุ่นหล้า" ซึ่งการแสดงชุดนี้ชมได้ตั้งแต่เวลา 21.30-23.00 น.   ทุกวันตลอด 7 วัน   

            ทั้งนี้ การแสดงมหรสพสมโภชฯ มีต่อเนื่องจนถึงวันที่ 28 พ.ค. โดยแบ่งออกเป็น 2 เวที ได้แก่ 1.เวทีกลาง                แสดงตั้งแต่ 18.30-21.30 น. มีการแสดงที่น่าสนใจ ได้แก่ วันที่ 23 พ.ค. มหาดุริยางค์สากลรวมใจภักดิ์ ชุด"ทศมราชัน    ขวัญหล้า" (ดนตรีสากล) วันที่ 24 พ.ค. มหกรรม "ลูกทุ่งไทยเทิดไท้องค์ราชัน" วันที่ 25 พ.ค. มหาดุริยางค์ไทยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (ดนตรีไทย) วันที่ 26 พ.ค. ละครเพลง "ในสวนฝันผสานใจภักดิ์จงรักนฤบดี" รับบทโดยสินจัย เปล่งพานิช  และมี โป๊ป -ธนวรรธน์ วรรณธนะภูติ เบลล่า - ราณี แคมเปน และเบิร์ด - ธงไชย แมคอินไตย์ ร่วมแสดงและขับร้องเพลง   กำกับการแสดงโดย สุประวัติ ปัทมสูต ศิลปินแห่งชาติ  วันที่ 27 พ.ค. มหกรรมการแสดงนานาชาติเฉลิมพระเกียรติจาก 10 ประเทศ เข้าร่วม ได้แก่ อินโดนีเซีย เมียนมา เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ อินเดียและจีนและ "นาฏศิลป์ร่วมสมัยรวมใจภักดิ์" และวันที่ 28 พ.ค. ขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะจาก 4 ภูมิภาค มหกรรมกลอง  มิ่งมงคลและการแสดงพื้นบ้าน 4 ภาคเฉลิมพระเกียรติ ชุด "ปวงประชาน้อมเกล้าฯถวายราชสักการะด้วยภักดี"

ส่วนที่ 2. เวทีย่อย 2 เวที ได้แก่ 1.เวทีฝั่งศาลฎีกา แสดงตั้งแต่ 17.30-18.30 น. มีการแสดงอาทิ วันที่ 22 พ.ค. หุ่นละครเล็ก โจหลุยส์ วันที่ 23 พ.ค. หนังใหญ่วัดขนอน วันที่ 24 พ.ค. หุ่นพื้นบ้านร่วมสมัยและหุ่นกระบอก   คณะบ้านตุ๊กตุ่น วันที่ 25 พ.ค. หนังตะลุงประโมทัย (ภาคอีสาน) และหุ่นหลวงคณะไก่แก้ว วันที่ 26 พ.ค. หนังใหญ่วัดบ้านดอน หุ่นสายเสมา วันที่ 27 พ.ค. หนังตะลุงภาคใต้ หุ่นกระบอกคุณรัตน์ และวันที่ 28 พ.ค. หุ่นละครเล็ก โจหลุยส์ และ 2.เวทีฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แสดงตั้งแต่เวลา 17.30 -18.30 น. มีการแสดง ดังนี้ วันที่ 23 พ.ค. กระตั้วแทงเสือและโขนสด วันที่ 24 พ.ค. ละครชาตรี วันที่ 25 พ.ค. นาฏศิลป์และดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์ วันที่ 26 พ.ค. ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย          วันที่ 27 พ.ค. โขนโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร โขนมูลนิธิคึกฤทธิ์และโขนโรงเรียนอำนวยวิทย์ และวันที่ 28 พ.ค.มหกรรมเพลงพื้นบ้าน ได้แก่ ลำตัด เพลงฉ่อย อีแซวและเพลงทรงเครื่อง   ทั้งนี้ประชาชนที่เดินทางมาเข้าชมการแสดงมหรสพสมโภชจะได้รับแจกภาพประวัติศาสตร์การแสดงมหรสพสมโภชทั้ง 7 วันมีจำนวน  7 แบบ โดยแจกวันละ 1 แบบ ภาพที่ 1  การแสดงรำถวายพระพร ชุด อาศิรวาททวยราษฎร์    น้อมเกล้าฯถวายจอมราชัน ประกอบด้วยรำกิ่งไม้เงินทอง และรำโคม ภาพที่ 2 การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ มหรสพที่มี    มาแต่อดีตกาล ภาพที่ 3 การแสดงหุ่นละครเล็ก มหรสพดั้งเดิม ภาพที่ 4  การแสดงมหาดุริยางค์ไทยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์       ภาพที่ 5 การแสดงละครเวทีชุด ในสวนฝันผสานใจภักดิ์จงรักนฤบดี มหรสพในยุคปัจจุบัน ภาพที่ 6  การแสดงแสง สี เสียง ม่านน้ำ ชุดแสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณอบอุ่นหล้า และภาพที่ 7 การแสดงริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะจากพสกนิกรไทย ๔ ภูมิภาค เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขณะที่    ในส่วนภูมิภาค วธ. โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด จัดมหรสพสมโภช พร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 22 พ.ค. เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ณ พื้นที่จัดงานทุกจังหวัด ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียด สายด่วนวัฒนธรรม โทร.1765 และ www.m-culture.go.th


เรื่องโดย ทัศนียา รัตน์วงศ์ | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์