ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562

จับตา! ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณารับคำร้อง "ธนาธร" ถือหุ้นสื่อ

1.0K 22
จับตา! ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณารับคำร้อง ธนาธร ถือหุ้นสื่อ

การประชุมของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญถึงประเด็นการวินิจฉัยคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งกรณีนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ ถือหุ้นสื่อว่ามีความผิดหรือไม่ จะเริ่มประชุมในเวลาประมาณ 13.30 น. โดยมี 3 ประเด็นที่ต้องพิจารณา

คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเตรียมประชุมพิจารณาคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. กรณีขอให้ศาลวินิจฉัยคุณสมบัติความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กรณีถือครองหุ้นในกิจการสื่อมวลชน ว่าส่งผลให้พ้นจากสมาชิกภาพการเป็น ส.ส.หรือไม่สำหรับศาลรัฐธรรมนูญ จะพิจารณาคดีนี้ใน 3 ประเด็น

ประเด็นแรก ศาลจะพิจารณาว่ารับหรือไม่รับคำร้อง หากศาลรับคำร้อง ศาลจะวินิจฉัยในประเด็นที่ 2 ว่ามีมูลที่ต้องสั่งให้นายธนาธร หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ตามที่ กกต.ร้องขอต่อศาลให้พิจารณาสั่งให้นายธนาธรหยุดปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา 82 วรรค 2 หากศาลมีเหตุสงสัยว่ามีมูลตามคำร้องของ กกต. แต่ศาลไม่จำเป็นต้องพิจารณาให้จบภายในวันเดียว

นอกจากนี้ กกต.ยังขอให้ศาลรัฐธรรมนูญออกมาตรการชั่วคราว ตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ หากคําร้องของ กกต.มีน้ำหนักที่ศาลจะวินิจฉัยให้เป็นไปตามคําร้อง ให้ศาลมีอํานาจกําหนดมาตรการหรือวิธีการใด ๆ เป็นการชั่วคราว ก่อนการวินิจฉัยและออกคําสั่งไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตาม

แต่มาตรการดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับได้ไม่เกิน 60 วันส่วนผลการวินิจฉัยคาดว่าจะทราบภายในเวลา 16:00 น. หรือช่วงเย็นของวันนี้

"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
เรื่องโดย ชลธิชา รอดกันภัย | ภาพโดย Nation TV