ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563.

ประเดิมเก้าอี้!!! ครม.ตั้ง "สราวุธ ทรงศิวิไล" อธิบดีกรมขนส่งทางรางคนแรก

1.1K 15
ประเดิมเก้าอี้!!! ครม.ตั้ง สราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมขนส่งทางรางคนแรก

"ประเดิม เก้าอี้ อธิบดีกรมขนส่งทางรางคนแรก!! ครม.ตั้ง "สราวุธ ทรงศิวิไล" - ด้าน กต. ไฟเขียว ตั้ง "ธานี ทองภักดี" นั่ง ออท. กรุงวอซิงตัน สหรัฐอเมริกา, เลื่อนชั้น "พินเทพ เทวกุล ณ อยุธยา" ขึ้น กงสุลใหญ่ (นักบริหารการทูตระดับสูง) ณ นครมิวนิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี


"ประเดิม เก้าอี้ อธิบดีกรมขนส่งทางรางคนแรก!! ครม.ตั้ง "สราวุธ ทรงศิวิไล" - ด้าน กต. ไฟเขียว ตั้ง "ธานี ทองภักดี" นั่ง ออท. กรุงวอซิงตัน สหรัฐอเมริกา, เลื่อนชั้น "พินเทพ เทวกุล ณ อยุธยา" ขึ้น กงสุลใหญ่ (นักบริหารการทูตระดับสูง) ณ นครมิวนิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เมื่อวันที่ 14 พ.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม.มีมติแต่งตั้งนายสราวุธ ทรงศิวิไล ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม ให้ดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นต้นไป เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่กำหนดขึ้นใหม่ ตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2562 จัดตั้งกรมการขนส่งทางราง

พ.อ.หญิง ทักษดา กล่าวว่า ครม.ยังเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศ ประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 4 ราย คือ นายธานี ทองภักดี ตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอซิงตัน สหรัฐอเมริกา นายธนา เวสโกสิทธิ์ ตำแหน่งอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปัดกระทรวง นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล ตำแหน่ง อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และนายพินเทพ เทวกุล ณ อยุธยา ตำแหน่ง กงสุลใหญ่ (นักบริหารการทูตระดับต้น) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ดำรงตำแหน่ง กงสุลใหญ่ (นักบริหารการทูตระดับสูง) ณ นครมิวนิก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง สับเปลี่ยนหมุนเวียน และเพื่อดำรงตำแหน่งซึ่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กำหนดให้เป็นตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย mrta.co.th
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend