ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563.

แม้ คสช. หมดวาระ แต่ ทบ. ยังทำหน้าที่ป้องกันประเทศ

1.1K 21
แม้ คสช. หมดวาระ แต่ ทบ. ยังทำหน้าที่ป้องกันประเทศ

ผู้บัญชาการทหารบก ขอบคุณกำลังพลปฏิบัติหน้าที่เพื่องานพระราชพิธีฯ พร้อมสืบสานโบราณราชประเพณีด้วยความภาคภูมิใจ เผยหลัง คสช. หมดวาระ กองทัพบกก็ยังทำหน้าที่ป้องกันประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติและช่วยเหลือประชาชน ขณะเดียวกันเตรียมเดินหน้านโยบายพัฒนาคนเต็มรูปแบบ

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก โดยก่อนการประชุม มีการเปิดวีดีทัศน์ริ้วขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ให้ที่ประชุมได้รับชม ซึ่งผู้บัญชาการทหารบก ได้กล่าวขอบคุณกำลังพลทุกคน ตั้งแต่ระดับนักเรียนทหารจนถึงผู้บังคับหน่วย ที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่เพื่องานพระราชพิธีดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทั่วโลกได้เห็นถึงโบราณราชประเพณีของไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน อันแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของชาติ โดยเฉพาะพลังแห่งความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมย้ำให้ทุกหน่วยได้ดำรงการสืบสานโบราณราชประเพณีให้กำลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไปได้ภาคภูมิใจตามช่องทางและโอกาสที่เหมาะสม ต่อไป


ส่วนการประชุมวันนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้กล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติงานของกองทัพบกในห้วงต่อไป หลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะหมดวาระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะทำให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย สิ้นสุดภารกิจไปด้วย แต่การทำงานของกองทัพบกก็ยังต้องดำเนินไปตามภารกิจหลัก คือ การป้องกันประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ รวมถึงการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน ทั้งนี้ ไม่ว่าบริบทของสังคมไทยจะเป็นอย่างไร ขอให้กำลังพลทุกคนยึดมั่นตามแนวทางการปฏิบัติงานของกองทัพบก คือ การเป็นทหารอาชีพและเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

สำหรับการทำงานในพื้นที่ชายแดนตามนโยบายสกัดกั้นยาเสพติด อาวุธสงครามและสินค้าเกษตรลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ขอให้ทุกกองทัพภาคเดินหน้ามาตรการดังกล่าว โดยเฉพาะการหยุดยาเสพติดไว้ที่แนวชายแดน ควบคู่กับการใช้เครื่องมือเฝ้าตรวจ และความมีวินัยของกำลังพล พร้อมระบุว่าการสกัดกั้นสินค้าเกษตรผิดกฎหมายไม่ให้เข้ามาในประเทศ ถือเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชน

ส่วนการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ ถือว่ากำลังพลเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร ล่าสุด กองทัพบกได้พัฒนาระบบการเรียนการสอน และการบริหารจัดการโรงเรียนทหาร โดยการนำนายทหารต้นแบบที่ผ่านการคัดสรรในระดับกองทัพบก มาเป็นผู้ฝึกสอนในโรงเรียนทหาร เช่น โรงเรียนนายสิบทหารบก , โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ เป็นต้น พร้อมกับเดินหน้านโยบายส่งเสริมให้กำลังพลได้ศึกษาต่อในหลักสูตรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการส่งกำลังพลไปฝึกผสมกับกองทัพมิตรประเทศ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และขีดความสามารถทางการทหารสู่มาตรฐานสากลยิ่งขึ้น ซึ่งล่าสุด คือ การส่งกองร้อยทหารราบไปทำการฝึกผสมกับกองทัพสหรัฐอเมริกา รหัส "Lightning Forge 19" ณ รัฐฮาวาย ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม - 7 มิถุนายนนี้ นอกจากนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางบริหารจัดการบุคลากรที่ผ่านการฝึกศึกษาในหลักสูตรพิเศษต่างๆ ได้มีโอกาสหมุนเวียนไปปฏิบัติงานหรือเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับการพัฒนามาให้กับหน่วยทหารอื่นๆ ในกองทัพบกด้วย

ขณะที่ช่วงบ่าย พลเอก อภิรัชต์ ให้การต้อนรับ พลตรี จอห์น พี. จอหันสัน รอง ผบ.กองกำลัง กองทัพบกสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นแปซิฟิก (USARPAC) ที่ห้องรับรองภายในพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อร่วมประชุมระดับผู้บริหาร ระหว่าง กองทัพบกไทยและกองทัพบกสหรัฐฯ (ESG) ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคมนี้ ที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์