ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ในหลวง-ราชินี เสด็จฯ พระราชพิธีพืชมงคล

8.56K 33
ในหลวง-ราชินี เสด็จฯ พระราชพิธีพืชมงคล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จไปในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ อุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อเวลา 16.15 น.ของวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562

เมื่อเวลา 16.15 น.วันที่  8 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  นเรนทิราเทพยวดี โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน  พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง  เข้าทางประตูวิเศษไชยศรี ในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

เมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสด็จขึ้นพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชา พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์  พระพุทธเลิศหล้านภาไลย  ทรงคม  ทรงจุดธุปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ทรงจุดธุปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศ ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา  ทรงกราบ  ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ ประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล พระราชาคณะประธานสงฆ์ถวายศีล จบ

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปที่ธรรมมาสน์ศิลา ทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ ประจำรัชกาลที่ 9 ,  พระคันธารราษฎร์ ประจำรัชกาลที่ 5, พระคันธารราษฎร์ใหญ่ ประทับนั่ง 1 องค์,  พระคันธารราษฎร์จีน ประทับนั่ง 1 องค์ ประทับยืน 1 องค์ , พระคันธารราษฎร์บันได ,พระคันธารราษฎร์รวงข้าว ,พระคันธราษฎร์จีน รัชกาลที่ 10  ประทับนั่ง 1 องค์, พระคันธารราษฎร์ปางขอฝน   รัชกาลที่ 10 ประทับนั่ง  1 องค์ ประทับยืน 1 องค์, พระคันธารราษฎร์ รัชกาลที่ 10 ประทับยืน 1 องค์ และทรงประพรมพืชต่างๆ  ซึ่งตั้งอยู่บนโต๊ะ 2 ข้างนั้นด้วย ทรงโปรยข้าวตอกและถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปนั้นทุกองค์ จากนั้นนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทูลเกล้าฯ  ถวายพวงมาลัย

ทรงจุดธุปเทียนบูชาพระพุทธคันธารราษฎร์  ทรงอธิษฐานขอความสมบูรณ์แห่งพืชผลราชอาณาจักร ประทับพระราชอาสน์  พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ อ่านประกาศพระราชพิธีพืชมงคล จบ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 

พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบ ทรงหลั่งน้ำสังข์ ทรงเจิม นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนา  และพระราชทานพระธำมรงค์ กับพระแสงปฏัก นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ รับพระราชทานแล้วออกไปนั่งที่เดิม ขณะพระราชทานน้ำสังข์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา

ทรงหลั่งน้ำสังข์ ทรงเจิมผู้เป็นเทพีในการแรกนาขวัญ นางสาวกันยารัตน์ นาคกูล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวดวงพร งามประดิษฐ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร นางสาวณัฐชยา ศรีสุขสวัสดิ์  นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ กรมวิชาการเกษตร นางสาวอาทิตยา ทองแกมแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร  

เสร็จแล้ว เสด็จฯ ไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ประทับพระราชอาสน์  ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ออกจากพระอุโบสถ เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า ฯ เสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  เสด็จพระราชดำเนินกลับ

 

.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ประชาชนต่างตื่นเต้นและเดินทางมาปักหลักรอเฝ้าฯ รับเสด็จภายในวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นจำนวนมากท่ามกลางสภาพอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าว เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระดำเนินผ่าน ประชาชนที่นำพระบรมฉายาลักษณ์ ธงไตรรงค์ และธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์มาด้วยต่างโบกสะบัดด้วยความปลื้มปีติ และพร้อมใจกันเปล่งเสียงถวายพระพร "ทรงพระเจริญ" ดังกึกก้อง

น.ส.สุจิรา

น.ส.สุจิรา (สงวนนามสกุล) อายุ 54 ปี ข้าราชการจากจังหวัดตาก ที่เดินทางมาพร้อมเพื่อนๆ อีกกว่า 10 คน ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม เพื่อร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและอยู่ยาวจนถึงวันนี้ เปิดเผยว่า ทุกงานพระราชพิธีสำคัญก็อยากมาร่วม ถือเป็นความภูมิใจที่ครั้งหนึ่งในชีวิตก็ว่าได้ ตื้นตันใจที่ได้ชื่นชมพระบารมีของในหลวง ร.10 ถึงมาแล้วก็อยากมาอีกเรื่อยๆ 

"พระราชพิธีพืชมงคลถือเป็นงานที่ช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้เกษตรกรไทย ทุกปีจะมีการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวใหม่ๆ เพื่อให้เกษตรกรนำไปปลูกเป็นขวัญนาตัวเอง วันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันจรดพระนังคัลแรกนาขวัญก็จะมาร่วมงานอีก ตั้งใจจะไปร่วมเก็บเมล็ดข้าวทรงหว่านในแปลงสาธิตแล้วไปฝากญาติที่ทำนาเพื่อเป็นข้าวขวัญรวมกับเมล็ดพันธุ์ที่มีอยู่นำไปหวานในนาข้าวของฤดูกาลนี้" น.ส.สุจิรา กล่าว 

สำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ถือเป็นพระราชพิธีเก่าแก่ที่กระทำต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยรัตนโกสินทร์ จนถึง ปี 2475 ว่างเว้นไประยะหนึ่ง จนถึงปี 2503  คณะรัฐมนตรีมีมติฟื้นฟูพระราชพิธีนี้ขึ้นใหม่อีกครั้ง และทำสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ โดยตั้งแต่ปี 2509 เป็นต้นมา คณะรัฐมนตรีลงมติให้วันพระราชพิธีพืชมงคลแรกนาขวัญเป็นวันเกษตรกรประจำปี

ในสมัยโบราณพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลเป็นพิธีเฉพาะทางพราหมณ์เท่านั้น ต่อมาถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้เพิ่มพิธีทางสงฆ์ด้วย ปัจจุบันยังคงยึดถือตามแบบธรรมเนียมการปฏิบัติโบราณ มีการดัดแปลงบางส่วนเพื่อให้เหมาะสมกับสมัยนิยม เช่น พระราชพิธีพืชมงคลเพื่อทำขวัญพืชพันธุ์ต่าง ๆ ด้วยพิธีทางสงฆ์ จะทำกันที่ท้องสนามหลวง ส่วนพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญทำที่ทุ่งส้มป่อยนอกเขตพระนครหรือที่อื่น ๆ บ้าง แต่ในปัจจุบันพระราชพิธีพืชมงคลทำที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญทำที่ท้องสนามหลวง 

เป้าหมายสำคัญของการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เพื่อเป็นการทำขวัญและเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหาร เนื่องจากข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย และเกษตรกรรมก็เป็นอาชีพหลักของคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ ดังนั้นประเพณีไทยหลายอย่างมักเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของเกษตรกร พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญจึงถือว่าเป็นสิริมงคลแก่พืชผลที่จะเพาะปลูกประจำปี

กำหนดเวลาการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ทำกันประมาณเดือนหกของทุกปี เพราะเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นทำนาในประเทศไทย แต่ไม่มีการกำหนดวันที่แน่นอน เนื่องจากต้องพิจารณาฤกษ์ยามที่เหมาะสมในแต่ละปี


เรื่องโดย คมชัดลึก | ภาพโดย คมชัดลึก
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend