ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563.

"ปิยบุตร" ยื่นวิธีคิดสูตรคำนวณ ส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์

353 0

เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ยื่นเสนอวิธีคิดสูตรคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง หลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา 91 และพระราชบัญญัตประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 128 ไม่ขัดกัน โดยเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่มองว่า ศาลฯไม่ได้วินิจฉัยวิธีคิดคำนวณ เพียงแค่ระบุว่าไม่ขัดกันเท่านั้น


นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เสนอวิธีการคิดสูตรคำนวณ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ว่าการคำนวณที่นั่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ มี 2 มาตรา ประกอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 91 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. มาตรา 128 ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าทั้ง 2 กฎหมายไม่ขัดกัน นายปิยบุตรมองว่า ศาลฯวินิจฉัยในประเด็นข้อกฎหมายเท่านั้น แต่ไม่ได้วินิจฉัยถึงการใช้วิธีคิดสูตรคำนวณ แต่ กกต. เตรียมใช้สูตรคำนวณ ส.ส. มีเพียงสูตรเดียว ได้แก่ สูตรที่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. เป็นผู้คิดและเป็นผู้เสนอ ซึ่งเป็นสูตรที่มีพรรคการเมืองจำนวน 27 พรรค แต่นายปิยบุตรมองว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ยังเป็นสูตรที่ทำให้จำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อที่พรรคอนาคตใหม่ได้รับ มีจำนวนน้อยกว่าสมาชิก ส.ส. พึงมีตามรัฐธรรมนูญมาตรา 91 มากถึง 8 - 9 คน เป็นการตัดเสียงของประชาชนประมาณ 500,00 - 600,000 คน ออกไป ดังนั้นการคำนวณไม่ว่าวิธีใดก็ตาม พรรคที่ได้คะแนนเสียงไม่ถึง 71,000 คะแนน ก็ไม่สามารถได้ที่นั่ง ส.ส. จึงต้องมีเพียง 16 พรรคเท่านั้นที่จะมีที่นั่งในสภา ไม่ใช่สูตรการคำนวณ 27 พรรค ตามที่ กกต. คำนวณ

เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่จึงเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งใช้และตีความพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภำผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 128 กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 91 ให้สอดคล้องกันและเป็นเอกภาพทั้งระบบกฎหมายด้วย

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์