ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563.

กรมบัญชีกลางจับมือองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันรับสมัครผู้สังเกตการณ์ "โครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม"

518 2
กรมบัญชีกลางจับมือองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันรับสมัครผู้สังเกตการณ์ โครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม

กรมบัญชีกลางร่วมมือกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเปิดรับสมัครผู้สังเกตการณ์ "โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และจิตอาสา สมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อคัดเลือกและขึ้นบัญชีรายชื่อเป็นผู้สังเกตการณ์ต่อไป


นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง  ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมบัญชีกลางได้เปิดรับสมัครผู้สังเกตการณ์ "โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยรับสมัครบุคคลภายนอก ข้าราชการบำนาญ หรือผู้ที่สนใจ ที่มีความรู้ ความสามารถ และจิตอาสา เพื่อคัดเลือกและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สังเกตการณ์สำหรับโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและผู้ประกอบการที่จะเข้ายื่นเสนอว่าจะไม่กระทำการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้ผู้สังเกตการณ์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) จนถึงสิ้นสุดโครงการ ตามวิธีการดำเนินงานที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 2 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th  ไปที่ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ เลือก "ข้อตกลงคุณธรรม" และเข้าไปที่หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ หรือสแกน QR Code นี้ โดยสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือส่งเอกสารมาที่ กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โทร.0 2127 7431 หรือ 0 2127 7151 ตามวันและเวลาราชการ

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์