ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เชิญพระสุพรรณบัฏตั้งแท่นพระมณฑล

976 9
เชิญพระสุพรรณบัฏตั้งแท่นพระมณฑล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.อ.สถิตพงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวังเชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกร จากพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ไปยังพระแท่นมณฑลพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เจ้าพนักงานเตรียมการตั้งแต่งที่หมู่พระมหามณเฑียร มีพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย กับตั้งแต่งสถานที่พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และที่โรงพิธีพราหมณ์ ณ ศาลาสหทัยไว้พร้อม

เวลา 09.54 น. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรประจำรัชกาล ออกจากพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม มาขึ้นพระราชยานกง ที่หน้าประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง เชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากธรรมาสน์ศิลาไปยังเกยประตูหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อเชิญประดิษฐานบนพระราชยานกง โดยแบ่งริ้วขบวนออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนนำริ้ว และส่วนพระราชยาน พนักงานแต่งกายตามโบราณราชประเพณี เครื่องสูงเป็นหนึ่งในสิ่งประกอบพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีต่างๆ ในราชสำนัก เครื่องหมายแห่งความเป็นพระราชาธิบดี มีมาตั้งแต่ครั้งสุโขทัย

สำหรับการจัดริ้วขบวนเชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกร ประกอบด้วย ส่วนนำริ้ว กลองชนะ 40 นาย จ่าปี่ 3 นาย จ่ากลอง 1 นาย แตรงอน 16 นาย แตรฝรั่ง 4 นาย สังข์ 2 นาย รวมทั้งสิ้น 54 นาย ตามด้วยส่วนพระราชยาน มีพนักงานพระราชพิธี คลุมเครื่องสูงทองแผ่ลวดหน้า 2 นาย เครื่องสูงหน้า 7 ชั้น 4 นาย เครื่องสูงหน้า 5 ชั้น 12 นาย บังแทรก 4 นาย รวม 20 นาย

ตามด้วยมหาดเล็ก เชิญพระแสงหว่างเครื่องหน้า 6 นาย พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง พระราชยานกง ทรงพระสุพรรณบัฏ และพระราชลัญจกร 1 นาย เจ้าพนักงานแบกหาม 8 นาย บังพระสูรย์ 1 นาย พระกลด 1 นาย พัดโบก 2 นาย คู่เคียงพระราชยานกง 4 นาย อินทรเชิญจามร 8 นาย พรหมเชิญจามร 8 นาย เครื่องสูงหลัง 7 ชั้น 6 นาย เครื่องสูงหลัง 5 ชั้น 12 นาย บังแทรก 4 นาย รวม 22 นาย ตามด้วยพนักงานพระราชพิธีคุมเครื่องสูงทองแผ่ลวดหลัง 2 นาย มหาดเล็ก เชิญพระแสงหว่างเครื่องหลัง 4 นาย รวมใช้กำลังพลทั้งหมด 144 นาย

ผู้กำกับพระราชยานกง รวมถึงพนักงานแบกหามพระราชยานกง ทรงพระสุพรรณบัฏ เชิญพระราชยานเข้าสู่ภายในริ้ว เมื่อเจ้าพนักงานรัวกรับให้สัญญาณแล้ว เจ้าพนักงานจะได้เคลื่อนริ้วขบวนยาตราขบวนแห่พระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกร ยาตราริ้วขบวนถึงบริเวณหน้าพระทวารเทเวศรรักษา

หลังจากนั้นมีการเชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรลงจากพระราชยานกง เข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทางพระทวารเทวราชมเหศวร

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง ถวายบังคมเชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพและพระราชลัญจกร ลงจากพระราชยานกง หลังจากนั้นนำไปตั้งแต่ที่พระแท่นมณฑล ภายในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ โดยเข้าทางพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ไปยังพระทวารเทวราชมเหศวร

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชา หน้าพระแท่นมณฑล ประกอบด้วย 6 หมวด 106 รายการ สำหรับใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประกอบด้วย หมวดสิ่งสักการะพระพุทธรูปสำคัญ หมวดพระเจ้า หมวดเครื่องมุรธาภิเษก หมวดเครื่องต้น หมวดพระแสง หมวดเครื่องสูง หมวดพระราชสิริ เป็นอันเสร็จพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในช่วงเช้า

.

.

.

.

.


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์