ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563

ราชกิจจาฯ ประกาศ กม.9 ฉบับ จัดตั้ง 'กระทรวงการอุดมศึกษา'

7.20K 73
ราชกิจจาฯ ประกาศ กม.9 ฉบับ จัดตั้ง กระทรวงการอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.62 ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จำนวน 9 ฉบับจากทั้งหมด 10 ฉบับ

ประกอบด้วย พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 ,พ.ร.บ.สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562, พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ,พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562, พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ.2562 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2562, พ.ร.บ.การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ,พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 อย่างไรก็ตาม ยังเหลืออีก 1 ฉบับคือ พ.ร.บ.การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ซึ่งกำลังจะประกาศตามมา จากนี้ถือว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเริ่มนับหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. 2562

"จากนี้ ถือว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)เริ่มนับหนึ่ง วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะยุติบทบาททันที แต่ก็ไม่ปัญหาอะไร เนื่องจากคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดม วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ที่มีพล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้ว 90% เหลือเพียงรายละเอียดเล็กน้อย การทำงานทำงานใน ช่วงวันที่ 2-7 พฤษภาคม ภารกิจต่างๆดำเนินไปโดยยังไม่มีการเซ็นคำสั่งหรือหนังสือใดๆ เพื่อรอคณะรัฐมนตรี (ครม.) แต่ตั้งรักษาการรัฐมนตรีอว. และรักษาการปลัดอว.ในวันที่ 7 พฤษภาคม ส่วนจะเลือกใครมารักษาการนั้น ขึ้นอยู่กับครม. กระบวนการตรงนี้ผมไม่ทราบรายละเอียด จากนั้นคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ จะประชุม วันที่ 8 พฤษภาคม เพื่อจะสรุปการแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักงานปลัดอว. สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)"ศ.นพ.อุดม กล่าว

ด้าน นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดวท. กล่าวว่า จากนี้ถือว่า จัดตั้ง อว. อย่างเป็นทางการแล้ว โดยจากนี้ วท. และสกอ. จะหายไป และจะมารวมกันอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานปลัดอว. ส่วนบุคลากรทั้งของวท. และสกอ. จะต้องมาอยู่ภายใต้โครงสร้างใหม่ ภายใต้การกำกับดูแลของสป.อว. ทั้งนี้ตั้งวันที่ 2 พฤษภาคม ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการวท. ปลัดวท.และเลขาธิการกกอ. จะหายไป โดยรัฐบาลจะต้องแต่ตั้งรักษาการ รัฐมนตรีว่าการอว. และรักษาการปลัดอว. ส่วนจะแต่งตั้งใครมาดำรงตำแน่งนั้น ก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาล สำหรับงบประมาณนั้นเบื้องต้นตกลงกันว่า งบประมาณปี2562 ให้แต่ละหน่วยงานบริหารจัดการไปตามปกติ และจะตั้งของบฯปี2563 ในส่วนของอว.ต่อไป

รายละเอียดกฎหมายแต่ละฉบับ ดังนี้

พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์