'อาคม' ข้องใจผู้บริหารกระทรวงคมนาคมร่วมลงนามสัญญาสัมปทานโฮปเวลล์ ชี้ปกติหน่วยงานเจ้าของโครงการจะลงนามกับคู่สัญญาเท่านั้น เดินหน้า 5 แนวทาง สางค่าโง่ 2.5 หมื่นล้านบาท ภายใน 180 วัน

อาคม เติมพิทยาไพสิฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ระบุ ได้รายงานให้คณะรัฐมนตรีรับทราบความคืบหน้า กรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้กระทรวงคมนาคม และการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. จ่ายชดเชยบริษัท โฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จากการบอกเลิกสัญญา เป็นเงิน 11,888.75 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี ซึ่งนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กำชับให้ดำเนินการอย่างรอบคอบกระทรวงฯได้ชี้แจง 5 แนวทางดำเนินการเรื่องนี้ คือ 1.เร่งคำนวณวงเงินค่าเสียหายรวมดอกเบี้ย โดยขอให้ศาลปกครองสูงสุดช่วยชี้มูลค่าวงเงินทั้งหมด 2.เร่งเจรจากับบริษัท โฮปเวลล์ ควบคู่ไปกับการสรุปข้อมูลในส่วนของกระทรวงและ ร.ฟ.ท.ด้วย เพื่อให้ได้ข้อยุติภายใน 180 วันตามคำสั่งศาล3.กำหนดแนวทางและแหล่งเงินที่เหมาะสม ซึ่งต้องหารือกับกระทรวงการคลังและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง4.แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสรุปวงเงินค่าเสียหาย และพิจารณาแนวทางการเจรจากับโฮปเวลล์ และ 5.กระทรวงฯและรฟท.จะตั้งคณะทำงานสอบสวนหาผู้กระทำผิดต่อไปรมว.คมนาคม ยังตั้งข้อสังเกตว่า การทำงานของกระทรวงคมนาคมโดยปกติเมื่อมีการอนุมัติโครงการจนเข้าสู่ขั้นตอนการลงนามสัญญา หน่วยงานเจ้าของโครงการจะเป็นผู้ลงนามสัญญา แต่โครงการนี้กลับมีกระทรวงคมนาคมร่วมลงนามสัญญาด้วย อีกทั้งโครงการนี้ไม่ได้ผ่านการศึกษาความเหมาะสมมาก่อน ซึ่งตามหลักการ จะต้องศึกษาโครงการก่อนจะลงนามร่วมลงทุนทีมข่าวเศรษฐกิจเนชั่นทีวี ได้ตรวจสอบการลงนามสัญญาสัมปทานโครงการโฮปเวลล์ และพบว่ามีผู้แทนกระทรวงคมนาคม 2 คน ร่วมลงนามสัญญา คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในขณะนั้น คือมนตรี พงษ์พานิช และปลัดกระทรวงคมนาคมในขณะนั้นคือ ศรีภูมิ ศุขเนตร ซึ่งลงนามในฐานะพยาน

'อาคม' ข้องใจ! ผู้บริหารคมนาคมร่วมเซ็นสัญญาโฮปเวลล์

.

'อาคม' ข้องใจ! ผู้บริหารคมนาคมร่วมเซ็นสัญญาโฮปเวลล์

.

'อาคม' ข้องใจ! ผู้บริหารคมนาคมร่วมเซ็นสัญญาโฮปเวลล์