ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563.

"หุ้นพิษ"...ส้มหวาน

8.0K 42

ลักษณะ "ต้องห้าม" เป็นผู้รับสมัคร ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (3) คือ "เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ" เจตนารัฐธรรมนูญ เพื่อไม่ให้ผู้สมัครใช้ความเป็นเจ้าของสื่อใช้สื่อของตัวเองนำเสนอข่าวที่อาจจะเป็นการเอาเปรียบคู่แข่ง ทั้งนี้ก็เพื่อความทัดเทียมกันของการหาเสียง

สำหรับข้อห้าม "ถือครองหุ้นสื่อมวลชน"ในรัฐธรรมนูญ 2560 เข้มข้นยิ่งกว่า รัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 48 "ห้ามผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้ถือหุ้นแทนเข้าเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือโทรคมนาคม" ในขณะที่รัฐธรรมนูญ 2540ไม่มีบทบัญญัติห้ามผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง "ถือหุ้นสื่อมวลชน"

ลักษณะ "ต้องห้าม" นี้ มีผลโดยตรงกับ"ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ" หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และมีผลกับผู้สมัคร ส.ส.อีก 32คนจาก 6 พรรคการเมือง

การเลือกตั้ง 24 มีนาคม2562 ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งสั่งให้ถอนชื่อ"ภูเบศวร์เห็นหลอด" ผู้สมัคร ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ เขต 2 สกลนคร ออกจากผู้สมัครรับเลือกตั้งเมื่อวันที่ 19 มี.ค. เพราะขาดคุณสมบัติ "เป็นเจ้าของสื่อ" ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98 และ พ.ร.ป.ว่าด้วยว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561มาตรา 42

กรณี "ธนาธร" ย่อมมีแรงกระเพื่อมมากกว่ากรณี"ภูเบศวร์"

กรณี "ธนาธร" ย่อมมีแรงกระเพื่อมต่อพรรคอนาคตใหม่และการจับขั้วทางการเมืองเพื่อตั้งรัฐบาล

และนอกจาก "ธนาธร"ยังมีผู้สมัครส.ส.ที่อยู่ในข่าย "ถือครองหุ้นสื่อ" ส่อขาดคุณสมับัติแบ่งเป็นพรรคต่างๆ ดังนี้

พรรคเพื่อไทย 10คน 1. นายนิยม เวชกามา ว่าที่ส.ส. สกลนคร เขต 2ถือหุ้นบริษัทมติไท จำกัด 2. น.ส.สกุณาสาระนันท์ ว่าที่ส.ส. สกลนคร เขต 5 ถือหุ้นบริษัท ภูมิ-ทัศน์( ประเทศไทย) จำกัด 3. นางอาภรณ์ สาราคำ ว่าที่ส.ส. อุดรธานีเขต 4 ถือหุ้น หจ.ซี.เอ็ม.แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง และหจ.อุดรเคเบิ้ล บอร์ดคาสติ้ง แอนด์ เทเลวิชั่น, 4. นายสมพงษ์อมรวิวัฒน์ ว่าที่ส.ส.เชียงใหม่ เขต 5 ถือหุ้นบริษัทชินดิเคทแอ็ดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด

5.นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร ว่าที่ส.ส.ลำปาง เขต 2 ถือหุ้นบริษัทสยามเทเลโฟนไดเรคทอรี จำกัด 6. นายนพดล ปัทมะ ผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อถือหุ้น บริษัท ยูนิเวอร์แซล เทเลวิชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด 7. น.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร ผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ ถือหุ้นบริษัทสมาร์ทคอนเซ็พท์ จำกัด 8. นายชาญยุทธ เฮงตระกูลผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ ถือหุ้นบริษัทซี.พี.พัทยา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัทโสภณเคเบิ้ลที.วี.เชียงราย จำกัด 9. พล.ต.ต.ลัทธสัญญา เพียรสมภารผู้สมัครบัญชีรายชื่อถือหุ้นบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด(มหาชน) และบริษัทดีเอ็นเอ 2002จำกัด 10 . นายนพชัย ศรีสุวนันท์ผู้สมัครบัญชีรายชื่อ ถือหุ้นบริษัท เจ-บิ๊คส์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

พรรคอนาคตใหม่ 7คน ได้แก่ 1.น.ส.นรีรัตน์ สุขวรรณรัตน์ผู้สมัคร ส.ส.สระบุรี เขต 2 ถือหุ้น บริษัท บอส แอนด์ ธอสโปรเจคท์ จำกัด 2. นายวีระชน นามประกาย ผู้สมัครส.ส.สกลนครเขต 4 ถือหุ้น หจ.วชิรวิชญ์ เคเบิ้ลทีวี 3. น.ส.กัลยารัตน์ กิตติกัลยานันท์ ผู้สมัคร ส.ส.ขอนแก่น เขต 10 ถือหุ้น หจ.หวานชุมโปรโมชั่น

4.นายปิยเมษฐ ประณีตพลกรัง ผู้สมัคร ส.ส.นครราชสีมา เขต 14 ถือหุ้นบริษัทพีเอสบี คอมมูนิเคชั่น จำกัด 5.นายธัญญ์วารินสุขะพิสิษฐ์ ผู้สมัครบัญชีรายชื่อ ถือหุ้นบริษัท แอมฟายน์ โปรดักชั่น จำกัดและบริษัท เฮด อัพ โปรดักชั่น จำกัด 6. นายวินท์ สุธีรชัยผู้สมัครบัญชีรายชื่อ ถือหุ้นบริษัทคอสโม โฮม จำกัดและบริษัทดับบลิวซีดีวิชั่นจำกัด และ 7. นายวรกรฤทัยวานิชกุล ผู้สมัครบัญชีรายชื่อ ถือหุ้นบริษัทเฮลโลฟิล์มแมคเกอร์ จำกัด

พรรคเสรีรวมไทย6 คน ได้แก่1. น.ส.ปิณญาดาตันติมนตรี ผู้สมัคร ส.ส.กทม. เขต 8 ถือหุ้นหจ.คลื่นโลกเกษตร2. นายชูเดช พันทวี ผู้สมัครส.ส.กทม. เขต 11 ถือหุ้นบริษัทอาร์ . พี. ดี. ออฟมีเดีย จำกัด 3. นายคมกฤษณ์จ่าทองคำ ผู้สมัคร ส.ส.อุตรดิตถ์ เขต 1 ถือหุ้นหจ.สถานีวิทยุท้องถิ่นคลื่นมหาชนอุตรดิตถ์

4.นางฉวี พงษ์พนัศ ผู้สมัครส.ส.อยุธยา เขต 2 ถือหุ้นหจ.เมืองพนัส และหจ.คนชานกรุง 5. นายมหวรรณ กะวังผู้สมัครส.ส. เชียงใหม่ เขต 1 ถือหุ้นบริษัทมิวสิคเอ็กซ์เพรสเอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด 6. นายภาณุพล จอมศรีผู้สมัครส.ส.พะเยา เขต 2 ถือหุ้นหจ.คลื่นความสุข เรดิโอ

พรรคเพื่อชาติ 5คน ได้แก่ 1. นายดามพ์ เผด็จดัสกรนักแสดงดาวร้าย ผู้สมัคร ส.ส.กาญจนบุรี เขต 1 ถือหุ้น บริษัทวิชั่นคาวบอย เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ,2. นายกิตติกรรุ่งสว่าง ผู้สมัครส.ส.นนทบุรี เขต 6 ถือหุ้นบริษัท เค.ที.เมจิกไลน์ จำกัด และหจ.เจ.เค.ที โปรโมชั่น 3.นายเบาหวิวมณีแจ่ม ผู้สมัคร ส.ส.ปทุมธานี เขต 5 ถือหุ้น บริษัท วิรัชนะโทรคม จำกัด

4.นายเฉลียว บำรุงญาติ ผู้สมัครส.ส.อยุธยา เขต 1 ถือหุ้นหจ.เอนกลาภโปรโมชั่น 5. นายพนาสันต์ สุนันต๊ะผู้สมัครส.ส.สุโขทัยเขต 2 ถือหุ้นบริษัทอิมแพคทีฟ จำกัด

พรรคพลังปวงชนไทย 2คน ได้แก่ 1.นายนุกูล คงชุบ ผู้สมัครส.ส.ชลบุรีเขต 7 ถือหุ้น บริษัท เวล โปรเกรส จำกัด 2.นายอนุชา สิงหะดี ผู้สมัคร ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 4 ถือหุ้นบริษัท ตะวันออกโมเดิร์น มีเดีย พลัส จำกัด

พรรคประชาชาติ2 คน ได้แก่ 1.นายธนวัฒน์ศรีสุข ผู้สมัคร ส.ส.กทม. เขต 18 ถือหุ้น บริษัท ทาเลนท์อันลิมิเต็ดเอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด 2. นายธนกฤษ อธิรชานนท์ผู้สมัคร ส.ส. ขอนแก่น เขต 6 ถือหุ้น หจ.อีสานเรดิโอ เป็นต้น

การถือครองหุ้นธุรกิจสื่อ ของผู้สมัคร 32 คน จาก 6 พรรค และเป็น 6 พรรคที่ร่วมกันลงปฏิญญาจัดตั้งรัฐบาล

หากกกต.เห็นว่าขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้สมัคร ก็จะส่งให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมีคำสั่งให้ถอนชื่อออกจากการเป็นผู้สมัคร ส.ส. หากศาลเชื่อตาม กกต. จะมีผลให้คะแนนของทั้ง6 พรรค หายไป 286,805 คะแนน ซึ่งจะทำให้จำนวน ส.ส.พึงมีของทั้ง 6 พรรค หายไป 9 คน และส่งผลให้คะแนนของทั้ง 6 พรรคไม่ใช่เสียงข้างมากที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้

ถ้านับเฉพาะ"พรรคส้มหวาน" ผู้ถือครองหุ้นสื่อทั้งหัวหน้าพรรคและผู้สมัคร 7 คน ไม่ได้มีผลแค่นั้นเพราะ "ธนาธร" ไม่ได้มีเพียงคดีเดียวที่อยู่ในการพิจารณาของ กกต.ยังมีคดีความอาญาอีกหลายคดี

"อนาคตพรรคส้มหวาน"จึงอยู่ที่ว่าภายในวันที่ 9 พฤษภาคม นี้ กกต.จะประกาศรับรอง "ธนาธร" เป็น ส.ส.หรือไม่ถ้า "รับรอง" คดีอาญามีทางให้สู้กันยาวๆ ไป เพราะจะมีเอกสิทธิ์คุ้มครองสมาชิกรัฐสภาแต่ถ้า "ไม่รับรอง" เป็นสัญญาณเตือนให้เห็นพรรคสีส้ม มีโอกาสสูงที่จะเป็น "ผีหัวขาด"มีผลต่อการดำเนินกิจการของพรรค เพราะที่ผ่านมาคะแนนเสียงพรรคการเมืองนี้ มาจากกระแสหัวหน้าพรรคเพียงคนเดียวล้วนๆ

ที่น่าสนใจคือเมื่อขาด "ธนาธร" ลูกพรรคส้มหวานจะเคว้งคว้างอยู่ในสภาวะการเมืองที่ต้องการช็อปเสียงส.ส.เพื่อตั้งรัฐบาลสัตยาบัน ที่เคยลงชื่อร่วมกันก็คงสิ้นมนต์ขลัง

"หุ้นสื่อ"จึงเป็น"หุ้นพิษ"ชี้เป็นชี้ตายพรรคส้มหวานได้เลยทีเดียว

เรื่องโดย สุทธิรักษ์ อุฒมนตรี | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend