ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ทำพิธีขอขมาสายน้ำ พร้อมสรงน้ำพระสงกรานต์

661 142

ที่บริเวณลำคลองบ้านขามสายน้ำมีชีวิต ชาวบ้านบ้านขาม หมู่ที่ 7 ต.ลำสินต์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมประเพณีเดินสะพานไม้หมาก ขอขมาสายน้ำบ้านขามสายน้ำมีชีวิต เพื่อสืบสานประเพณีที่ชาวบ้านที่นี่ได้ใช้สายน้ำมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และหวงแหนสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตมานาน พร้อมทั้งสายน้ำยังใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค รวมทั้งเพื่อการเกษตร

ในทุกปีชาวบ้านที่นี่จะมาร่วมทำบุญขอขมาสายน้ำ พร้อมกับสรงน้ำพระพุทธรูปเป็นประจำทุกปี โดยชาวบ้านในชุมชนได้ร่วมกันแห่พระพุทธรูปประจำศาลาหมู่มาทางลำคลอง ก่อนที่วางไว้ริมสายน้ำ และร่วมกันสรงน้ำพระ แม้ในช่วงหน้าแล้งแต่สายน้ำที่นี่ยังไม่แห้งเหือดหาย และในลำคลองมีระดับน้ำสูงพอสมควร แต่ด้วยความตั้งใจของชาวบ้านยังคงสืบทอดประเพณีกันมานานหลายชั่วอายุคน

พร้อมทั้งผู้สูงอายุได้ร่วมกันทำพิธีนำเด็กแรกเกิดในหมู่บ้านอุ้มลงไปในลำคลอง เพื่อให้เด็กแรกเกิดอายุ3เดือนขึ้นไปได้สัมผัส น้ำธรรมชาติ หรือน้ำคลองแห่งชีวิต เพื่อให้พระแม่คงคาช่วยคอยปกปักรักษา และเป็นการบอกกล่าวให้สายน้ำได้รับรู้.

.

กิจกรรมเริ่มตั้งแต่การเดินสะพานไม้หมาก ที่ทอดข้ามลำคลองไปอีกฝั่ง พร้อมนิมนต์พระมาทำพิธีตามความเชื่อ ก่อนจะมีการขนทรายมาจากสายน้ำมากองเพื่อขอขมา พร้อมสรงน้ำพระพุทธรูป ริมลำคลอง อุ้มเด็กอาบน้ำ และชาวบ้านยืนแถวกันในสายน้ำเพื่อส่งปิ่นโตข้ามสายน้ำที่จัดเตรียมเอาไว้ให้พระภิกษุที่มาร่วมทำพิธีงานบุญ

หลังเสร็จพิธีกรรมทางศาสนา ชาวบ้าน รวมทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมบนสายน้ำ โดยการวิ่งทวนน้ำ การตีโป่งลอยน้ำของผู้สูงอายุ และกิจกรรมอุ้มลูกวิ่งเที่ยว ที่มีความสนุกสนาน และสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนด้วยกัน....


.

.

.

.

.

..

เรื่องโดย ธัญวีร์ จันทร์สุขศรี | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend