แม่ฮ่องสอน - -หอการค้าแม่ฮ่องสอน มอบเครื่องบดอัดใบไม้แก่หน่วยทหาร ตามโครงการแปลงใบไม้เป็นรายได้คืนสู่ชุมชน สามารถนำนำวัตถุดิบใบไม้แห้ง เข้าสู่กระบวนการผลิตถ่านไร้ควันและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอื่นๆอีกมากมาย

หอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนางสาวชนเขต บุญญขันธ์ ประธานหอการค้า ร่วมกับบริษัทวีเอ็นพีพาวเวอร์โปรดักชั่น (ประเทศไทย) โดยนายพีระพล หวังก่อนใคร ได้มอบเครื่องมืออัดใบไม้และอุปกรณ์จำนวน 4 เครื่องให้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 โดย พ.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ปาณิกบุตร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่7 เป็นผู้รับมอบ
สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นโครงการนำร่องของภาคเอกชน "แปลงใบไม้เป็นรายได้คืนสู่ชุมชน" โดยมีจิตอาสามาร่วมกิจกรรม และทางหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้แนะนำโครงการรับซื้อใบไม้อัดก้อน ซึ่งจะนำวัตถุดิบใบไม้แห้งนี้เข้าสู่กระบวนการผลิตถ่านไร้ควันและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ 1. ลดปัจจัยต้นเหตุของเชื้อเพลิง 2. สร้างรายได้สู่ชุมชน 3. จัดทำกระบวนการผลิต "ผลิตภัณฑ์อากาศสะอาด" อย่างเป็นระบบ...

หอการค้าแม่ฮ่องสอน มอบเครื่องอัดใบไม้

.

หอการค้าแม่ฮ่องสอน มอบเครื่องอัดใบไม้

.

หอการค้าแม่ฮ่องสอน มอบเครื่องอัดใบไม้


.

หอการค้าแม่ฮ่องสอน มอบเครื่องอัดใบไม้

.

หอการค้าแม่ฮ่องสอน มอบเครื่องอัดใบไม้

.

หอการค้าแม่ฮ่องสอน มอบเครื่องอัดใบไม้