ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เตือนเกษตรกรพะเยารับมือภัยแล้ง

333 28

พะเยา -จังหวัดพะเยา -ประกาศเตือนเกษตรกร เตรียมรับมือภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2562 กรมอุตุฯ คาด ประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังอ่อนต่อเนื่องไปจนถึง เดือนพฤษภาคมส่งผลให้อุณหภูมิในช่วงฤดูร้อนปีนี้สูงขึ้น และสูงกว่าค่าปกติ 1-2 องศาเซลเซียส ฤดูร้อนยาวนานกว่าปีที่ผ่านมา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาพน้ำกว๊านพะเยาเริ่มเห็นสันดอนและตื้นเขินของปริมาณน้ำ ซึ่งเกรงจะเกิดผลกระทบภัยแล้งในปีนี้ จังหวัดพะเยาจึงออกประกาศแจ้งเตือนเกษตรกร เตรียมรับมือสถานการณ์ความเสี่ยงจากปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2562 กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังอ่อนต่อเนื่องไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2562

ส่งผลให้อุณหภูมิในช่วงฤดูร้อนปีนี้สูงกว่าปีที่ผ่านมา และสูงกว่าค่าปกติ 1-2 องศาเซลเซียส ฤดูร้อนยาวนานกว่าปีที่ผ่านมา ปริมาณฝนรวมเฉลี่ยจะต่ำกว่าค่าปกติ และอาจเกิดพายุฤดูร้อนหลายพื้นที่ อาจก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนผลผลิตทางการเกษตร ปริมาณฝนที่ตกอาจไม่เพียงพอทั้งด้านอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม.

.

.


จังหวัดพะเยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรเตรียมรับสถานการณ์ความเสี่ยงจากปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตรประจำปี 2562 โดยขอให้เกษตรกรติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งด้านการเกษตร ดังนี้ ให้เกษตรกรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้งหาวิธีการป้องกันแก้ไขและหลีกเลี่ยงความเสียหายจากภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว

เกษตรกรที่จะเพาะปลูกพืชฤดูแล้งโดยเฉพาะข้าวนาปรัง ควรศึกษาข้อมูลและรับฟังคำเตือนก่อนตัดสินใจลงทุนเพาะปลูก เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำในกิจกรรมอื่นๆ เช่น การอุปโภค บริโภค การรักษาระบบนิเวศ และเพื่อป้องกันผลกระทบถึงความเสี่ยงจากปัญหาภัยแล้งผลกระทบ ด้านเจริญเติบโตของพืชปริมาณ และควบคุมคุณภาพผลผลิตที่จะลดน้อยลง ซึ่งจะส่งผลต่อรายได้และเงินทุนของเกษตรกร จึงต้องศึกษาข้อมูลปริมาณน้ำในอนาคตก่อนตัดสินใจลงทุนเพาะปลูก

การบริหารจัดการน้ำเป็นไปตามแผนที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะในพื้นที่รับน้ำเขตชลประทานจัดเตรียมหาแหล่งน้ำไว้สำรอง จัดเตรียมหาแหล่งเสบียงอาหารสัตว์ ยาเวชภัณฑ์ควบคุมการใช้น้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีความสูญเสียน้อยที่สุด ลดปริมาณการให้อาหารสัตว์น้ำเพื่อป้องกันน้ำเน่าเสียศึกษาข้อมูลการระบาดของแมลงโรคและแมลงการจัดการดินปุ๋ยโดยขอรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.

.

หากเกษตรกรประสบภัยให้รีบแจ้งอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านด้านพืชด้านประมง ด้านปศุสัตว์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล เกษตรอำเภอเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเจ้าหน้าที่ประมงอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้คำแนะนำสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือต่อไป...

.

.

.

เรื่องโดย ปัณณวิชญ์ อยู่ดี | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend