ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563.

ตัวเป็นไทย...ใจเป็นทาส

4.3K 622
ตัวเป็นไทย...ใจเป็นทาส

ผ่านมาแล้ว 252 ปี พอดิบพอดี ในวันที่ 7 เมษายน 2310 ทั้งคำให้การชาวกรุงเก่า ทั้งพระนิพนธ์ไทยรบพม่า ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ บันทึกว่าเป็นวัน "กรุงศรีอยุธยาแตก"


"ไทย...ใจข้าศึก" ...เด็กใหม่ๆ ไร้รากความเป็นไทย ควรจะได้สำเหนียกว่า กรุงศรีอยุธยาราชธานี อันอุดมสมบูรณ์ต้องล่มสลาย มิใช่ฝีมือพม่าข้าศึก แต่เป็นคนที่อาศัยเกิด อาศัยกิน อยู่บนแผ่นดินศรีอยุธยา ที่ชักน้ำเข้าลึก ชักศึกเข้าบ้าน หรือแม้กระทั่งไม่รู้คุณแผ่นดินเกิด เป็นคนเผาบ้านเผาเมือง เสียเองตามคำให้การชาวกรุงเก่า บันทึกว่า..."พม่า เห็นได้ที ก็ระดมเข้าตีปล้นกรุงศรีอยุธยา ทำลายเข้ามาทางประตูที่พระยาพลเทพ นัดหมายไว้ ก็เข้าเมืองได้ทางประตูทิศตะวันออก ในเวลากลางคืน เมื่อ ณ วันอังคาร ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 5 จุลศักราช 1128 (7 เมษายน พ.ศ.2310) ไล่ฆ่าฟันผู้คนล้มตายลงเปนจำนวนมาก เอาไฟเผาโรงร้านบ้านเรือนภายในพระนครศรีอยุธยาเสียเปนอันมาก..."ส่วนพระนิพนธ์ไทยรบพม่า ของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ซึ่งเรียบเรียงไว้ ว่า..."ครั้นถึงวันอังคาร เดือน 5 ขึ้น 9 ค่ำ ปีกุน พ.ศ.2310 เป็นวันเนาสงกรานต์ เพลาบ่าย 3 โมง พม่าก็จุดไฟสุมรากกำแพงเมืองตรงหัวรอที่ริมป้อมมหาไชย และยิงปืนใหญ่ระดมเข้าไปในพระนคร จากบรรดาค่ายที่รายล้อมทุกๆ ค่าย พอเพลาพลบค่ำ กำแพงเมืองตรงที่เอาไฟสุมทรุดลง เพลาค่ำ 8 นาฬิกา แม่ทัพพม่าก็ยิงปืนสัญญาให้เข้าปีนปล้นพระนครพร้อมกันทุกด้าน พม่าเอาบันไดพาดปีนเข้าได้ตรงที่กำแพงทรุดนั้นก่อน พวกไทยที่รักษาหน้าที่เหลือกำลังจะต่อสู้ พม่าก็เข้าพระนครได้ในเวลาค่ำวันนั้นทุกทาง นับเวลาแต่พม่ายกมาตั้งล้อมพระนครได้ปี 1 กับ 2 เดือน จึงเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าข้าศึก"แม้บันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวชวนให้คิดว่า พม่าคือต้นเหตุที่ทำให้กรุงศรีอยุธยาย่อยยับ แต่ฝ่ายเดียว

แต่นักประวัติศาสตร์ นักเขียน "สุจิตต์ วงษ์เทศ" ให้มุมมองว่า ..."อยุธยาที่เห็นเหลือแต่ซากทุกวันนี้ เป็นฝีมือคนพื้นเมือง และไทยจีนกันเองทั้งนั้น แต่มักโยนบาปเหมาให้พม่าพวกเดียว...ไฟไหม้ใหญ่ในพระนครศรีอยุธยา ก่อนกรุงแตก 3-4 เดือน ไม่ใช่พม่าลอบเผา แต่คนในเมืองลักลอบเผากันเอง เพราะทัพอังวะล้อมกรุงอยู่นอกเมืองเป็นปกติ ยังตีไม่ได้อยุธยา จึงไม่มีส่วนเผาตลาดกลางเมืองอยุธยา"...ใครสนใจ ไปหาอ่านเพิ่มเติม "นักวิชาการม.ออสเตรเลียชี้ กรุงศรีอยุธยามิได้ถูกพม่าเผาทั้งหมด พวกอื่นทำลายหลังกรุงแตก"

นอกจากนั้น ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล เป็นผู้เสนอว่า "เศียรพระศรีสรรเพชญ์" เมื่อพลิกรายงานการขุดค้นทางโบราณคดีที่ฐานชุกชีพระศรีสรรเพชญ์ ก็ไม่พบร่องรอยชั้นดินที่ถูกเผา แต่อย่างใดเชื่อว่า "พระศรีสรรเพชญ์" ไม่ถูกไฟเผาลอกทองตอนกรุงแตก แล้วใครกันที่เผา?7 เม.ย.2562 ผ่านมา 252 ปี ยังมีคนไทย หัวใจข้าศึก ยอมชักน้ำเข้าลึก ชักศึกเข้าบ้าน ไม่ต้องรอให้ข้าศึกศรัตรูเผาเมือง มันชิงเผาบ้านเผาเมืองเสียเอง หากยังขืนปล่อยไว้ มีอันเสียกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นแน่

เรื่องโดย สุทธิรักษ์ อุฒมนตรี | ภาพโดย อนุสรณ์สถานแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend