ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

จิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์

377 4

ลำปาง - จิตอาสาลำปาง รวมใจช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดลำปาง ณ ที่บริเวณบ่อน้ำเลี้ยงพระนางจามเทวี ชุมชนบ้านจามเทวี เพื่อเตรียมความพร้อมการประกอบพิธีพลีกรรม ตักน้ำทำน้ำอภิเษก

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทุกสังกัดทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ ร่วมลงพื้นที่อำเภอเกาะคา รวมพลังประสานกับหน่วยงานท้องถิ่น สถานศึกษา และองค์กรภาคเอกชนในเขตท้องที่ นำกลุ่มพลังมวลชนและเยาวชนจิตอาสา รวมจำนวนกว่า 200 คน แต่งกายด้วยชุดพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

ร่วมกิจกรรมทำดีเพื่อสังคม ช่วยกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณโดยรอบแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดลำปาง ที่บริเวณบ่อน้ำเลี้ยงพระนางจามเทวี ชุมชนบ้านจามเทวี หมู่ที่ 11 ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เพียงแห่งเดียวของจังหวัดลำปาง

ทั้งนี้เพื่อเป็นการจัดเตรียมสถานที่ให้ดูสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย เตรียมความพร้อมในการที่จะประกอบพิธี "พลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์" เพื่อจัดทำน้ำอภิเษก สำหรับใช้ในการพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ในวันที่ 6 เมษายน 2562 นี้.


ในการบำเพ็ญประโยชน์ปรับแต่งภูมิทัศน์บริเวณรอบแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ "บ่อน้ำเลี้ยงพระนางจามเทวี" ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดีด้วยหัวใจ" ของจังหวัดลำปาง ต่างได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบแหล่งน้ำ ทำการช่วยกันเก็บกวาดขยะมูลฝอย ตัดตกแต่งกิ่งไม้ ถางหญ้ากำจัดวัชพืช และทำความสะอาดถนนทุกเส้นทางผ่านภายในชุมชน ที่สามารถเชื่อมต่อเข้า-ออกมาถึงยังบริเวณสถานที่บ่อน้ำเลี้ยงพระนางจามเทวีได้

ในส่วนนี้ได้ทำการเก็บกวาดเศษหิน ดิน ทราย ตามบริเวณขอบทางเดินทางเท้า และตามจุดบริเวณปากท่อระบายน้ำทุกจุด พร้อมกับทำการฉีดน้ำล้างพื้นถนนยาวไปตลอดแนวทุกเส้นทาง รวมไปถึงพื้นคอนกรีตศาลาอเนกประสงค์เพื่อกำจัดฝุ่นละอองโดยเฉพาะในจุดบริเวณสถานที่ที่จะใช้ประกอบพิธี โดยทั้งหมดเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้การประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจะนำน้ำไปใช้ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ของจังหวัดลำปางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.

.

อีกทั้งการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ยังเพื่อต้องการสร้างความรักความสามัคคี สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อเป็นการกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกของประชาชนในจังหวัดลำปาง ให้ได้รู้จักการมีวินัยในตนเองมีจิตสาธารณะในการที่จะช่วยกันรักษาความเป็นระเบียบร้อยของบ้านเมือง สนองพระราโชบายของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสังคมที่น่าอยู่และสงบสุข....

.

.

.

...

เรื่องโดย ประทีป นันทะผาบ | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend