ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

รอง.ผบ.มทบ.13 ตรวจเลือกทหารกองเกิน อ.บางระจัน.

532 34

เมื่อเวลา 09.00 น. บรรยากาศ การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ ประจําปี 2562 ในระหว่าง วันที่ 1 - 7 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป โดยผู้ที่อยู่ในกําหนดต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกทหารในปีนี้ ได้แก่ ทหารกองเกินที่เกิด พ.ศ. 2541 หรือทหารกองเกินที่เกิด พ.ศ.2533 ถึง พ.ศ.2540 ซึ่งยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกทหาร

พันเอก เอกรัฐ มาลัย สัสดีจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า จังหวัดสิงห์บุรี จะทําการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ ประจําปี 2562 ในระหว่าง วันที่ 1 - 7 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป โดยผู้ที่อยู่ในกําหนดต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกทหารในปีนี้ ได้แก่ ทหารกองเกินที่เกิด พ.ศ. 2541 หรือทหารกองเกินที่เกิด พ.ศ.2533 ถึง พ.ศ.2540 ซึ่งยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกทหารโดยบุคคลดังกล่าวจะต้องไปรับหมายเรียกฯ ที่อําเภอภูมิลําเนาทหาร และไปเข้ารับการตรวจเลือกฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดไว้ในหมายเรียกฯ และให้นําหลักฐานไปแสดงต่อคณะกรรมการตรวจเลือกด้วย ดังนี้ บัตรประจําตัวประชาชน, ใบสําคัญหนังสือลงบัญชีทหารกองเกิน (แบบ สด.9) , หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) และวุฒิการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

ในส่วนที่จังหวัดสิงห์บุรี เขตอำเภอบางระจัน มี 8 ตำบล มีผู้เข้ารับการเกณฑ์ทหาร 94 คน ต้องการ 45 คน แบ่งเป็นผู้สมัครใจ 23 จับสลากคัดเลือกจำนวน 22 คน รวม 45 คน อย่างไรก็ตาม บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีชายงาม ชายสวยมาแสดงตน และขอผ่อนผัน รายที่หนึ่งชื่อ นายสิริภพ วงศ์แย้ม อายุ 25 ปี ชาวอำเภอบางระจัน ขอผ่อนผัน ทำอาชีพ เสริมสวย รายที่ 2. นาย อรรถพล พุดเผือก อายุ 21 ปี ชาวตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน ยังศึกษาอยู่ ขอผ่อนผัน ไม่อยากเป็นทหาร โดยมีเพื่อนๆและญาติพี่น้อง มาให้กำลังใจคึกคักแน่นหอประชุม.


กำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ วันที่ 4 เมษายน2562 ณ หอประชุมอําเภอบางระจัน เวลา.10.00 น. รองผบ.มทบ.13 ตจวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกิน ที่ อ.บางระจัน พล.ต.สุรินทร์. นิลเหลือง ผบ.มทบ.13 มอบหมายให้ พ.อ.สิทธิชัย คัตตะพันธ์ รอง ผบ.มทบ.13 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะปฏิบัติงานตรวจเลือกทหารกองเกิน เพื่อเข้ารับใช้ชาติเป็นทหารกองประจำการ และมอบนโยบายการตรวจเลือก ประจำปี 2562 ได้เน้นย้ำขอให้คณะกรรมการตรวจเลือกทุกคนปฎิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบตามระเบียบของทางราชการเพื่อแสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ยุติธรรมของคณะกรรมการการตรวจทหารตามนโยบายของกองทัพ ณ หอประชุมอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี....

.

.

...

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์