ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ทุเรียน ลูกละ 40,000!!

6.10K 112

ตะลึง! ทุเรียนกบชายน้ำของแท้ เจ้าของ จบวิศวกรรมศาสตร์ แต่หันมาทำการเกษตรผู้สืบทอดจากพ่อการตลาดเน้นส่งออกต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ส่งขายลูกละห้าพัน ส่งนอกลูกละ 40,000!! บาท

วันนี้ 3 เม.ย.62 ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรีรายงาน ท่ามกลางพื้นที่ดั้งเดิม ของชาวบ้านย่าน อ.ศรีมหาโพธิ ได้กลายเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ นิคมอุตสาหกรรม 304 ,นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ (ใหม่) มีโรงงานต่าง ๆ มากกว่า 1,000 แห่ง นั้น
ริมถนนสายบ้านคลองรั้ง ระเบาะไผ่ จากสี่แยกคลองรั้งมาประมาณ 5 กม. มีสวนผลไม้ในเนื้อที่มากกว่า 300 ไร่ อยู่ริมถนน ชื่อสวนจิตนิยม ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ทำสวนผลไม้ผสมผสาน หลากหลายมีหมุนเวียนขายกันทั้งปี มาตั้งแต่รุ่นก๋งของเจ้าของคนปัจจุบัน เช่น เงาะ , มังคุด ,ขนุน ,ลองกอง, ทุเรียน ทั้งหมดนี้ ใครจะเชื่อว่าเจ้าของได้อนุรักษ์ความเก่าแห่งสายพันธุ์ผลไม้เกือบทั้งสวนนี้ไว้อย่างถาวรถึงรุ่นปัจจุบัน
ที่ได้ใช้ความเก่า โดดเด่นแห่งสายพันธุ์เก่า แต่มีคุณภาพระดับแนวหน้าของเมืองไทย ทำการตลาดผลไม้จนได้ก้าวโกอินเตอร์ในตลาดต่างประเทศ ไกลสุดกู่เกินเพื่อนเกษตรกรด้วยกันไปหลายร้อยก้าว ทำมาแล้วกว่า 50 ปี นับจากสมัยก๋งสู่รุ่นพ่อ เจ้าของคือคุณเกรียงศักดิ์ อุดมสืบ ลูกชายผู้จบการศึกษามาจากวิศวกรรมศาสตร์ แต่หันมาทำการเกษตรผู้สืบทอดจากพ่อการตลาดเน้นส่งออกต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่

คุณเกรียงศักดิ์ กล่าวว่า ย้อนยุคไปก่อนหน้าสมัยยุคก๋ง กว่า 70 ปี มาแล้ว ชื่อนายจินดา อุดมสิน ชาวจีนแห่งโพ้นทะเล ข้ามน้ำ ข้ามทะเลมาตั้งรกรากปักฐาน ณ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรีแห่งนี้ ซึ่งในสมัยนั้นในแถบบริเวณนี้ยังเป็นป่า รกทึบ ถนนไม่มีตัดผ่านทางสัญจรก็มีทางเกวียน ที่ขรุขระ เป็นหลุม เป็นบ่อ การเดินทางยังลำบากอยู่มาก แต่ด้วยที่ว่านายจินดา เป็นคนที่รักต้นไม้ จึงคิดริเริ่มจะทำสวนผลไม้ และนายจินดาเองเป็นคนที่มองการณ์ไกล สามารถวิเคราะห์เพื่อทราบได้ว่าพื้นที่แหล่งใด มีความสมบรูณ์ ที่จะเพาะปลูกไม้ผลได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงได้เลือกพื้นที่ในอำเภอศรีมหาโพธิ ด้วยเหตุที่ว่าในบริเวณพื้นที่เขตอำเภอศรีมหาโพธินี้เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ ปราจีนบุรี ที่ไหลมาจากเทือกเขาใหญ่ ซึ่งได้นำพาเอาตะกอนและแร่ธาตุที่อุดมสมบรูณ์ ลงมาด้วย อีกทั้งยังมีสายน้ำใต้ดิน ไหลผ่าน นายจินดาจึงได้ซื้อที่ดินใน ต.หนองโพรง ด้วยเนื้อที่เพียง 25 ไร่ (ในขณะนั้น) และเป็นสวนแรกของอำเภอศรีมหาโพธิ
รุ่นที่ 2 นายสมพร อุดมสิน เมื่อสำเร็จการศึกษา ได้มาช่วยเหลือนายจินดา ทำสวนเพื่อส่งเสียให้น้อง ๆ ได้รับการศึกษา และได้สืบทอดเจตนารมณ์ในการทำสวนต่อจากนายจินดา ได้บุกเบิกและขยายพื้นที่เพาะปลูก จาก 25 ไร่ ในอดีต มาถึงปัจจุบันกว่า 300 ไร่ นายสมพร อุดมสิน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำสวนไม้ผลต่อจากนายจินดามากว่า 30 ปี เมื่อได้ส่งเสียให้ลูก ๆ ได้จบการศึกษาและมีหน้าที่การงานกันทุกคน
ประกอบด้วย ตนเอง (นายเกรียงศักดิ์ อุดมสิน) จบการศึกษาจากระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา , นางสาวดุจดาว อุดมสิน จบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัย จอร์ช เมสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา


โดยในรุ่นที่ 3 ยุคปัจจุบัน ตนเอง (นายเกรียงศักดิ์) ดำเนินการด้านการเกษตรต่อ จึงตัดสินใจลาออกจากงานประจำ ทิ้งอาชีพวิศวกร กลับมาทำสวน นอกจากนี้นายเกรียงศักดิ์ยังได้ ทั้งพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของไม้ผล เพื่อการส่งออก เช่น มะยงชิด มะปรางของสวนให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี จนเป็นไม้ผลที่ขึ้นชื่อของสวนจิตร์นิยม

.

นอกจากนี้ สวนจิตร์นิยม ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงและได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีมหาโพธิ สำนักงานส่งเสริมการเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ สำนักงานเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งพัฒนาชุมชน และเยาวชน เป็นสถานที่ฝึกงานด้านการเกษตรของนักศึกษาด้านเกษตรกรรมทั่วประเทศ และเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร โดยมีนายเกรียงศักดิ์ อุดมสิน เป็นวิทยากร ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มต่าง ๆ เข้ารับฟังการบรรยาย ในเรื่องของการพัฒนา และความก้าวหน้าในด้านการเกษตร

คุณเกรียงศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า สวนจิตนิยมจะเน้นทำเกษตรอินทรีเป็นหลัก ผลไม้ต่างๆปลอดสารพิษทุกชนิด ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมานั้น ส่งออกต่างประเทศล้วนๆ ถือว่าการทำสวนนั้นประสบผลสำเร็จ เน้นคุณภาพ สินค้า เป็นสินค้าอินทรีย์ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี,ยาฆ่าแมลง อายุผลผลิตได้ตามเวลา ไม่อ่อน ไม่เน้นปริมาณ จึงเป็นที่น่าเชื่อถือในวงการผลไม้ส่งออกต่างประเทศ แต่ในปัจจุบันนี้มีสายพันธ์ปลอมออกมาเยอะ ขายทั้งต้น และ ผลทุเรียน ผู้บริโภคไม่รู้ เมื่อได้กินทุเรียนกบชายน้ำแล้วคล้ายทุเรียนบางพันธ์
คุณเกรียงศักดิ์ กล่าวว่า ที่รู้มา มีการเลียนแบบหรือหลอกขาย เสียความรู้สึกมากแต่จะไม่ขอพูดอะไรมาก แต่จะให้ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปทราบคร่าวๆ ให้สังเกตว่าทุเรียนกบชายน้ำของจริงดั้งเดิม ดูที่ตูดลูกทุเรียนนี้ ถ้าพันธ์แท้ตูดหรือก้นจะบุ่มลงเล็กน้อยเท่านิ้วแม่มือให้เห็น เป็นที่ว่าง เนื้อในสีเหลืองทองแน่น ลูกทุเรียนกบชายน้ำนี้จะกลมรี5แถว ฟูเต็มถ้าไม่มีตามแบบที่กล่าวมาไม่ใช่ทุเรียนสายพันธ์กบชายน้ำของจริง ปีนี้ที่สวนจิตนิยมมียอดจองหมดแล้ว ทั้งใน และต่างประเทศ โดยขายผ่านอินเตอร์เน็ต

สำหรับ ผลทุเรียนพันธุ์กบชายน้ำของสวนนิยม ในขณะนี้ ยังอยู่บนต้นขนาดใหญ่มากว่า 2 คนโอบ รอให้สุกได้ขนาดอีกประมาณ 1 เดือน จะตัดผลสุกออกสู่ท้องตลาด นำส่งให้ลูกค้า โดยลูกค้าหลักที่สั่งจองคือ ตลาด CP. ตลาดต่อมาคือตลาดต่างประเทศลูกค้าชาวจีน
ทั้งนี้ผลผลิตดังกล่าวหลังลูกค้าสั่งจองหมดทุกต้น ทุเรียนกบชายน้ำของแท้ ส่งขายตลาดในประเทศ ลูกละห้าพัน ส่งนอกลูกละสี่หมื่นบาทได้ถูกประคบประหงม ดูแลรักษาอย่างดี โดยนำไม้ไผ่มาค้ำยันโดยรอบ ป้องกัน พายุฤดูร้อน หรือกิ่งทรุด คอยให้น้ำ ดูแลไล่ ไม่ให้กระรอก กระแต มาชิมก่อนลูกค้า นับเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่เลื่องชื่ออีกอย่างของชาวสวนผลไม้ปราจีนบุรี"คุณเกรียงศักดิ์ กล่าว

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์