บุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ

นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว จัดงานฟื้นฟูประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 2 เม.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมศานิตย์ นาคสุขศรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีงานฟื้นฟูประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เป็นการสร้างความเข้มแข็ง และสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักและหวงแหนในวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง

บุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ

.

บุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ

.

บุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ

.

บุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ

.

บุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ

.

บุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ

.

บุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ

.

บุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ

.

บุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ

ทั่งนี้ กิจกรรมประกอบด้วย พิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง แสดงถึงประวัติพระเวสสันดรชาดก สร้างความรักสามัคคีคนในชุมชน และร่วมกันสืบสานประเพณีให้คงอยู่สืบไป ซึ่งเป็นการบูชาพระคาถาในการเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก ทั้งหมด 13 กัณฑ์ ซึ่งมี 1,000 พระคาถา โดยมี นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมประชาชนร่วมพิธี จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนร่วมฟังเทศน์สังกาศ และตลอดทั้งวัน จะมีการเทศน์มหาชาติ ทั้ง 13 กัณฑ์ ต่อเนื่องตลอดทั้งวัน มีพระนักเทศน์ ทั้งแหล่แบบทำนองอีสาน และแหล่ทำนองภาคกลาง กัณณ์แรกชื่อ กัณฑ์ทศพล ผู้ที่สามารถรับฟังเทศน์มหาชาติ ครบทั้ง 13 กัณฑ์ ถือได้เป็นผู้ได้บุญกุศลอย่างแรงกล้า
อย่างไรก็ตาม สำหรับตำนานมหาชาติชาดก พระเวสสันดร พระชาดกชาติปางสุดท้ายของพระพุทธเจ้าจุติมาในโลกมนุษย์ เพื่อบำเพ็ญทานบารมี ซึ่งเป็นพระชาติที่ยิ่งใหญ่ในจำนวน 10 ชาติ ก่อนจุติมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า