ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ประกวดหมอเพลงโคราช

339 26

หมอเพลงโคราชรุ่นเล็ก รุ่นใหญ่ แห่ประกวดหมอเพลงโคราช ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ฯ สืบสานการแสดงท้องถิ่น ครั้งที่ 5 ที่ เวทีด้านข้างลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

นครราชสีมา-วันนี้ (2เมษายน 2562) สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับสมาคมเพลงโคราช , สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาและสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา จัดการประกวดหมอเพลงโคราช ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 5 ที่เวทีด้านข้างลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยได้รับเกียรติจากนายวิเชียร จันทรโณทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี

.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวว่าการจัดการประกวดหมอเพลงโคราช มีจำนวน 5 รุ่น ซึ่งรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีผู้ได้รับผลรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายนวภัทธ์ภูวดล และเด็กหญิงศุภากรศิลป์ประกอบ , รุ่นอายุไม่เกิน 16ปี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงพัฒนาวดีจงโปร่งกลาง , รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายอรรถชัย โชติกลางและ นางสาวปยุดา จงเจือกลาง ส่วนรุ่นอายุไม่เกิน 25 ปีรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสุรเกียรติเกิดกลาง และนางสาวหรรษาสังข์สุขทั้งนี้ผู้ชนะการประกวดทุกรุ่นจะได้รับถ้วยรางวัลจากมหาวิทยาลัย พร้อมเงินรางวัล ส่วนรุ่นประชาชนทั่วไป ผู้ชนะเลิศการประกวดได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลได้แก่ นายทรงพล เป๋ากระโทก และ นางทัศพร ลัดปะคำ


สำหรับการประกวดหมอเพลงโคราชครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่5โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้ขับเคลื่อนโครงการฯตามพันธกิจด้านอนุรักษ์ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากลโดยตระหนักถึงศิลปะเพลงโคราช ว่า เป็นศิลปะการแสดงของชาวไทยโคราชที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของชาวโคราชมาแต่โบราณ และในปัจจุบันนิยมแสดงในการบวงสรวงต่อท้าวสุรนารี หรือ ย่าโมด้วยเหตุนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้ขอพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดการประกวดหมอเพลงโคราชขึ้น

เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีที่พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถและมีความสนพระทัยในด้านศิลปวัฒนธรรมถ้วยรางวัลพระราชทานจึงถือเป็นขวัญและกำลังใจแก่หมอเพลงโคราช ที่จะได้ส่งเสริมพัฒนาหมอเพลงโคราชรุ่นใหม่ให้ร่วมกันเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านเพลงโคราชที่ถือเป็นรากเหง้าของคนโคราชให้เป็นที่รู้จักทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและพัฒนาไปสู่ระดับนานาชาติ รวมทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม เชิดชูการแสดงเพลงโคราช เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย2เมษายนและร่วมเฉลิมฉลองชัยชนะท้าวสุรนารีประจำปี2562นี้ด้วย.

เรื่องโดย ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ | ภาพโดย ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend