ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563.

เฟิร์นเล็ก ใช้งานง่ายราคาดี

880 16
เฟิร์นเล็ก ใช้งานง่ายราคาดี

ไม้ประดับทั่วไปที่มีการซื้อขายจนนำมาใช้สอยโดยส่วนใหญ่มักมีขนาด และความต้องการขั้นพื้นฐานที่พอดีต่อการจัดตกแต่งในแต่ละที่ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและดูสวยงาม ในบางครั้งหลายต่อหลายสถานที่ที่มีการพักอาศัย หรือสถานที่ที่ใช้งานอยู่เป็นประจำอาจไม่เหมาะที่จะปลูกไม้ขนาดใหญ่ หรือแม้แต่ขนาดย่อมลงมาอย่างที่เราพอจะพบเห็นได้จากที่มีขายในระบบการผลิตและจำหน่ายที่มีอยู่อย่างทั่วไปจนชินตา

ความพอดีที่จะนำไม้ขนาดเล็กมาประดับให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการบนความต่างที่เคยมีใช้กันโดยทั่วไป ทั้งหลายก็คงต้องมองไปยังสภาพแวดล้อมผสมกับความชอบและความพอเหมาะพอดีที่ลงตัวต่อการปลูกเลี้ยงและดำรงอยู่ได้อย่างไม่เกิดปัญหาอื่นใดตามมา


ผลงานสร้างสรรค์ที่ไม่อาจมองข้ามในความสวยอย่างลงตัวของการใช้ไม้ต้นขนาดเล็กและวัสดุอื่นๆ มาเพิ่มมูลค่า ทั้งในแง่ราคา และความสุขทางใจได้ดีอีกกลุ่มงานหนึ่ง ซึ่งการใช้วัสดุหลายๆ อย่างจากธรรมชาติมาจัดร่วมกันกับเฟิร์นขนาดเล็กที่มีลักษณะลำต้นเป็นแบบเฉพาะ มีรากได้อาศัยยึดเกาะ เจริญเติบโตในความพอดีจนดูกลมกลืนเป็นเนื้องานชิ้นเดียวกันอย่างย่อส่วนจากธรรมชาติให้ดูสวยงามแปลกตา สามารถยกไปจัดวางยังสถานที่ต่างๆ ที่เราต้องการตามความเหมาะสม เสริมจากงานจัดสวนขนาดใหญ่ที่ได้สร้างจุดย่อยๆ ขึ้นมาตามแนวสายตา หรือเป็นจุดเฉพาะที่เห็นได้ง่ายให้ดูเป็นมิติ มีทั้งไม้ใหญ่ไล่ล้อกันลงมาจนถึงจุดจัดขนาดย่อมก็ให้ดูสวยแปลกตาได้ดีไม่น้อย

ในการนำเฟิร์นมาใช้ประกอบเพื่อจัดปลูกยังที่ต่างๆ ในทุกวันนี้คงยังมีไม่มากนัก อาจเนื่องด้วยหลายๆ ปัจจัยที่จะต่อเชื่อมกันจนได้ถึงขั้นนำไปใช้ ด้วยช่องว่างต่างๆ ทั้งชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมจนไปถึงจำนวนที่ยังมีไม่มากพอที่จะใช้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่สนใจในชนิดพืชพันธุ์นี้ รวมไปถึงความเข้าใจที่จะนำไปใช้ปลูกประดับอย่างเหมาะสมและลงตัว

ยิ่งหากมีพื้นที่เป็นแบบเฉพาะตัวมากๆ ในบางจุดบางมุมที่มีอยู่นั้นต้องการความชุ่มชื้นมากๆ ไม่เหมาะกับไม้ใหญ่หรือไม้ชนิดอื่นๆ ก็อาจเลือกใช้ไม้ขนาดเล็กที่เหมาะสมตามลักษณะต้นเฉพาะที่ต้องการ และเมื่อมีการตัดสินใจไปถึงเฟิร์นก็ต้องเข้าให้ถึงคุณค่าในความสำคัญในชนิดที่เลือกมาใช้ ได้คุณสมบัติตามที่ต้องการ โดยการเลือกหยิบมาใช้งานจะเป็นแบบปลูกในภาชนะต่างๆ ตามขนาดที่พอดีหรือปลูกลงบนหินฟองน้ำก็จะดูเป็นธรรมชาติ ใช้จัดตั้งเป็นจุดที่แยกจากส่วนการจัดในส่วนอื่นๆ ได้ แต่ควรเป็นที่ที่ได้รับแสงบ้างและมีความชื้น แม้กระทั่งสามารถสเปรย์ให้น้ำได้โดยไม่ส่งผลเสียถึงสิ่งรอบข้างอันมีเฟิร์นเล็กใช้ตั้งประดับ ณ จุดนั้นๆ

ซึ่งอีกทางหนึ่งก็นับเป็นโอกาสสู่ช่องทางการผลิตเพื่อแทรกในช่องว่างให้มีการเลือกใช้ไม้ประดับอีกแนวหนึ่งในรูปลักษณ์ไม้ขนาดเล็กและเหมาะกับสถานที่ที่ไม้ขนาดใหญ่จะถูกนำไปใช้อย่างพอดีได้ยาก ซึ่งเฟิร์นขนาดเล็กเหล่านี้ล้วนเป็นไม้ที่เกิดขึ้นและโตมาจากกระบวนการผลิตที่ต้องพิถีพิถันตามความตั้งใจเป็นส่วนใหญ่

หากเป็นไม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติส่วนใหญ่ก็คงมาจากสถานที่ที่มีการรวบรวมเฟิร์นแต่ละประเภทในกลุ่มชนิดดังกล่าวมาปลูกสะสมไว้ หรือเป็นพันธุ์ขยายที่มีสปอร์หลุดร่วงปลิวตกตามบริเวณดังกล่าวและมีภาวะเกื้อกูลอย่างเหมาะสม จนเกิดเป็นต้นใหม่โดยมีลักษณะคล้ายหรือกลายไปจากต้นที่มีอยู่แต่ก่อนบ้างก็มี บางกรณีก็อาจจะใช้วิธีแยกต้นจากกลุ่มต้นเดิม จนเฟิร์นขนาดจิ๋วที่ได้เหล่านั้นค่อยๆ โตและสามารถย้ายปลูกลงกระถางหรือภาชนะรูปแบบอื่นๆ เพื่อการใช้งานในการตกแต่งยังสถานที่ต่างๆและหรือจำหน่ายออกไป บนพื้นฐานของความต้องการ ตามขนาดและรูปลักษณ์ที่มีสนนราคาเป็นที่จับต้องได้อย่างสมเหตุผล

โดยมีจำนวนต่อพื้นที่เป็นฐานสำคัญของการผลิตและใช้งานตามความพึงพอใจอีกทางหนึ่ง..

.

เรื่องโดย คอลัมน์ - ไม้ใบทำเงิน โดยอุดม ฐิตวัฒนะสกุล | ภาพโดย คมชัดลึก
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend