ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563.

สัมมนา ขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์

843 3
สัมมนา ขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์

" วันที่ 28 มีนาคม 2562 ที่โรงแรมเดอะชายน์ จังหวัดชลบุรี คณะกรรมาธิการการคมนาคมสภานิติบัญญัติแห่งชาติจัดสัมมนา การขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ ระหว่างสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกระทรวงคมนาคม "


พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ประธานกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร เลขานุการคณะกรรมาธิการคมนาคม กล่าวรายงาน นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้แทนจากกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทกรมเจ้าท่า กรมท่าอากาศยาน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง และจราจร กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น ร่วมสัมมนา 

ในห้วงเวลา 4 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ทำหน้าที่พิจารณา ร่างพระราชบัญญัติการทำกิจการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง พร้อมศึกษาเรื่องใดๆที่เกี่ยวกับการคมนาคม ทั้งการจราจร ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศทางอวกาศการขนส่งมวลชน การขนส่งสินค้าและการพาณิชยนาวี โดยคณะกรรมาธิการการคมนาคม ได้พิจารณาศึกษาข้อมูลข้อเท็จจริงในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคม และขนส่งอย่างครอบคลุมทั้งภาคในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งด้านการคมนาคมทางบก ทางราง ทางน้ำ ทางอากาศ และระบบโลจิสติกส์ โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาศึกษาแก้ปัญหาต่างๆ ร่วมกัน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมาธิการมาโดยตลอด 

ทางคณะกรรมาธิการคมนาคมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้พิจารณาว่าเป็นวาระที่เหมาะสมในการบูรณาการการทำงาน ระหว่างคณะกรรมาธิการการคมนาคมสภานิติบัญญัติแห่งชาติกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดสัมมนาการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ขึ้น เพื่อสร้างมิติใหม่ในการทบทวนแผนงานพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ร่วมกัน ในสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต เพื่อการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมและทันต่อการรองรับยุทธศาสตร์การคมนาคมและยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ในระยะ 20 ปีข้างหน้า  โดยเน้นให้ทุกหน่วยงานทำงานอย่างบูรณาการ เชื่อมต่อ เพื่อลดความล่าช้า ลดต้นทุน ในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และนำเสนอสรุปผลงานของคณะกรรมาธิการการคมนาคมต่อไป

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์