ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563.

พาณิชย์เดินหน้าให้ความรู้การนำไม้มีค่ามาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ

290 1
พาณิชย์เดินหน้าให้ความรู้การนำไม้มีค่ามาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าให้ความรู้ผู้บังคับหลักประกัน สถาบันการเงิน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ "ต้นไม้มีมูลค่า ประเมินราคาอย่างไร" รู้ลึก.. ไม้ยืนต้นชนิดใดมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ การปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ ตามลักษณะภูมิศาสตร์ การจัดกลุ่มประเภทต้นไม้เพื่อกำหนดราคาตามคุณค่าทางเศรษฐกิจและการนำไปใช้ประโยชน์ รู้จริง.. แนวทางการประเมินมูลค่าตามมาตรฐานเพื่อนำไปขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ผลักดันให้มีการกำหนดราคากลาง พร้อมส่งต่อความรู้ที่ได้รับสู่ชุมชน... สร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น อบรมฟรี..ไม่มีค่าใช้จ่าย อบรมฯ 26 มีนาคม นี้

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าให้ความรู้แก่ผู้บังคับหลักประกัน สถาบันการเงิน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ประเด็น "ต้นไม้มีมูลค่า ประเมินราคาอย่างไร" เน้นผลลัพธ์รู้ลึก..รู้จริง.. เข้าใจถึงรายละเอียดปลีกย่อยสำหรับการนำต้นไม้มาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ พร้อมส่งต่อความรู้ที่ได้รับ..เผยแพร่แก่ชุมชน/ผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้ที่กำลังมองหาแหล่งเงินทุน อันจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้ง เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาปลูกไม้ยืนต้นมูลค่าสูงในที่ดินกรรมสิทธิ์เพื่อการออม และปลูกป่าเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ"


"การให้ความรู้ในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อหลัก คือ 1) ไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น การปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ ตามลักษณะภูมิศาสตร์ การกำหนดชนิด อายุ การจัดกลุ่มประเภทต้นไม้เพื่อกำหนดราคากลางตามคุณค่าทางเศรษฐกิจและการนำไปใช้ประโยชน์ บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกป่า ผศ.ดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ หัวหน้าภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2) การประเมินมูลค่าต้นไม้ โดยเฉพาะการประเมินมูลค่าต้นไม้เศรษฐกิจตามหลักมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เพื่อนำมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจในการขอสินเชื่อจากสถาบันทางการเงิน บรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินราคาทรัพย์สิน อาจารย์ไพรัช มณฑาพันธุ์ นายกสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย"

"ทั้งนี้ กฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โดยกำหนดให้ไม้ยืนต้นเป็นทรัพย์สินที่สามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ ซึ่งก่อนหน้านี้ ไม้ยืนต้นที่ปลูกในที่ดินกรรมสิทธิ์จะไม่ได้รับการประเมินในการให้สินเชื่อ จะประเมินเฉพาะส่วนที่เป็นที่ดินเท่านั้น แต่หลังจากที่กฎกระทรวงฯ มีผลบังคับใช้ทำให้สถาบันการเงินสามารถเพิ่มประเภททรัพย์สินในการให้สินเชื่อมากขึ้น ส่งผลดีทั้งต่อสถาบันการเงินและเกษตรกร/ประชาชนที่ต้องการใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการขอสินเชื่อโดยมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจน ส่วนจะใช้ไม้ยืนต้นประเภทใดมาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจนั้น ขึ้นอยู่กับคู่สัญญาจะตกลงกัน"

"ผู้บังคับหลักประกัน สถาบันการเงิน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเข้ารับการอบรมฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 0 2547 5048-9 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th โดยการอบรมฯ กำหนดจัดขึ้นวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 9.00 น. - 16.30 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ อบรมฟรี ...ไม่มีค่าใช้จ่าย!! พิเศษ.. ผู้สอบบัญชี/ผู้ทำบัญชี สามารถเก็บชั่วโมง CPD ด้านอื่นๆ ได้ 6 ชั่วโมง สมัครก่อนมีสิทธิก่อน..รับจำนวนจำกัด"

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์