ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

วธ.เปิดตัวแอนิเมชัน รามเกียรติ์ ตอน "รามาวตาร" รอบปฐมทัศน์

1.71K 25
วธ.เปิดตัวแอนิเมชัน รามเกียรติ์ ตอน รามาวตาร รอบปฐมทัศน์

วธ.เปิดตัวแอนิเมชัน รามเกียรติ์ ตอน "รามาวตาร" รอบปฐมทัศน์ชุบชีวิตมรดกศิลป์ของชาติจากจิตรกรรมฝาผนังวัดพระแก้วพร้อมเปิดให้ประชาชนจองบัตรชมฟรี เมษายน-พฤษภาคม นี้

       

 วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ลานกิจกรรม ชั้น๖ โรงภาพยนตร์พารากอนซินีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดฉายภาพยนตร์แอนิเมชันรอบปฐมทัศน์-สื่อมวลชน เรื่อง รามเกียรติ์ตอน "รามาวตาร" เป็นการชุบชีวิตให้มรดกศิลป์รามเกียรติ์ จากจิตรกรรมรอบพระระเบียงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายวีระ

โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงศ์  ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชาย

นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมผู้บริหารสวธ. และทีมผู้ผลิต นนทรีนิมิบุตร ผู้อำนวยการบริหาร อธิปัตย์ กมลเพ็ชร ผู้กำกับภาพยนตร์ คมภิญญ์ เข็มกำเนิดผู้เชี่ยวชาญแอนิเมชัน เดวิส อัศวนนท์ ผู้พากย์เสียง "ทศกัณฐ์"วรรษพร วัฒนากุล ผู้พากย์เสียง "นางสีดา"ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวและฉายรอบปฐมทัศน์  และมีกำหนดจัดฉายให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม๒๕๖๒ นี้

นายวิษณุเครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายในการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์ตามนโยบาย Thailand4.0  จึงได้สนับสนุนกระทรวงวัฒนธรรมนำคุณค่าของศิลปกรรมไทย เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน "รามาวตาร" อันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากจิตกรรมฝาผนังรอบพระระเบียง  พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามมาผลิตด้วยนวัตกรรมสื่อสมัยใหม่และฉายภาพยนตร์ในรูปแบบแอนิเมชันให้ได้รับชมกันซึ่งแอนนิเมชันเป็นสื่อที่เข้าถึงประชาชนทั่วไปได้ง่ายโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่นิยมบริโภคสื่อสมัยใหม่ต่างจากการการแสดงในรูปแบบ "โขน" ที่หาโอกาสชมได้ยากและไม่ได้รับความนิยมในวงกว้างแอนิเมชันรามาวตาร นี้ จึงเป็นภาพยนตร์ที่จะทำให้ประชาชนยุคดิจิทัลจะได้เรียนรู้เรื่องราววรรณกรรมเรื่องสำคัญของชาติได้เข้าถึงความงามของจิตรกรรมอันทรงคุณค่าที่ปรากฏบนฝาผนังวัดคู่บ้านคู่เมืองของไทยและเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่มีชีวิตอย่างแท้จริง

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า การผลิตและฉายภาพยนตร์แอนิเมชัน รามเกียรติ์ตอน "รามาวตาร" เป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสที่ยูเนสโก ประกาศขึ้นบัญชี "โขน"ในประเทศไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤศจิกายน๒๕๖๑ และเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงภูมิปัญญาอันล้ำค่านี้ โดยนำจิตรกรรมเรื่อง รามเกียรติ์รอบระเบียงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ที่มีความงดงามและทรงคุณค่าทางศิลปกรรมมาผลิตและถ่ายทอดในแบบสื่อสมัยใหม่ ให้เข้าถึงการรับรู้ของเยาวชนและประชาชนได้โดยง่ายเสมือนได้มาศึกษาจากระเบียงพระอุโบสถด้วยตนเอง  โดยเลือกเนื้อหาตอน "รามาวตาร"ที่กล่าวถึงมูลเหตุแห่งการอวตารของพระนารายณ์เป็นพระรามเพื่อปราบทศกัณฐ์ซึ่งสอดคล้องกับคติความเชื่อ ของคนไทยที่ถือว่าพระมหากษัตริย์ คือองค์อวตารของพระนารายณ์ ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติยศและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย และยังเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นและแอนิเมชันเรื่องนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการประกาศให้ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนตามที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นประธานอาเซียน อีกด้วย

นายวีระโรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า การสร้างภาพยนตร์ครั้งนี้ได้ถอดแบบจากภาพจิตกรรมฝาผนังรอบระเบียงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามมาผลิตงานแอนิเมชันสร้างสรรค์ภาพตัวแสดงให้มีการเคลื่อนไหวที่พัฒนามาจากท่าทางการแสดงโขนประกอบกับเทคนิคพิเศษของแอนิเมชันมาถ่ายทอดเรื่องราวให้น่าติดตามชมภายในเวลา1ชั่วโมง แอนิเมชัน ตอน รามาวตาร นี้ จึงถือเป็นแอนิเมชันปฐมบทของการถ่ายทอดความงามทางศิลปะของจิตรกรรมฝาผนังจากระเบียงรอบพระอุโบสถวัดพระแก้วเรื่องแรกซึ่งจะเป็นการจุดประกายให้ผู้สร้างสรรค์งานในปัจจุบัน เห็นคุณค่าของงานศิลปะในรูปแบบต่างๆมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง

สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจรับชมแอนิเมชันรามาวตาร ในช่วงเดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๒ จะมีการจัดฉายให้ชมฟรี พร้อมการแสดงนิทรรศการ/กิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในภูมิภาคต่างๆกำหนด ๒ รอบ เวลา ๑๔.๓๐ น. และ ๑๖.๐๐ น.  ดังนี้ -ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร  ๑๓ ๑๔ เม.ย. ๖๒ SFworld cinema ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  -ภาคตะวันออก  ๔ ๕ พ.ค. ๖๒ SFX cinema เซ็นทรัล

เฟสติวัล พัทยาบีช จังหวัดชลบุรี  -ภาคเหนือ ๒๐ ๒๑ เม.ย. ๖๒ SFX cinema เมญ่า จังหวัดเชียงใหม่ 

-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๗ ๑๘ เม.ย. ๖๒ SF cinema  เซ็นทรัล จังหวัดขอนแก่น  -ภาคใต้ ๑๑ ๑๒ พ.ค. ๖๒ SF cinema เซ็นทรัล พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 นอกจากนี้ ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนปี ๒๕๖๒ เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างประเทศสมาชิก ยังมีการจัดฉายภาพยนตร์แอนิเมชั่นรามาวตาร พร้อมนิทรรศการให้ความรู้ ในวันที่ ๒๔ เม.ย. ๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณโรงภาพยนตร์ กรุงจาการ์ตา และ ในวันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ ณโรงภาพยนตร์ เมืองยอคยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย  

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ แฟนเพจกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสำรองที่นั่งชมได้ฟรีที่ แฟนเพจ: รามาวตาร จิตกรรมฝาผนังมีชีวิต หรือ www.facebook.com/ramaavatar.animation/

(เปิดจองบัตร ๑๕ มีนาคม นี้ เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป)------------------------


เรื่องโดย ทัศนียา รัตน์วงศ์ | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์