svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

จบแล้ว! ผู้ตรวจฯ มีมติเอกฉันท์ ยุติวินิจฉัยคำร้อง "บิ๊กตู่" เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ

ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีมติยุติการวินิจฉัยคำร้อง "ศรีสุวรรณ" กรณี หัวหน้า คสช. ไม่ขัดคุณสมบัติเป็นแคดิเดตนายกรัฐมนตรี เนื่องจากไม่เข้าข่ายองค์ประกอบเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ครบทั้ง 4 ข้อ

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย โฆษกผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงมติว่าผู้ตรวจการแผ่นดิน เผยผลการประชุมผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีข้อร้องเรียนของนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ที่ให้ตรวจสอบกรณีพรรคพลังประชารัฐเสนอชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี มีคุณสมบัติชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่
โดยที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ว่าตำแหน่ง หัวหน้า คสช. ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มิได้เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ เพราะไม่เข้าองค์ประกอบเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้ง 4 ข้อ ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญ เคยมีคำวินิจฉัย ที่ 5/2543 โดยศาลรัฐธรรมนูญได้เคยมีคำวินิจฉัยคำว่า"เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ" จะต้องเข้าองค์ประกอบ 4 อย่าง คือ
1.ได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งตามกฎหมาย
2.มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการหรือ หน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและปฏิบัติงานประจำ
3.อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของรัฐ
4.มีเงินเดือนค่าจ้างหรือค่าตอบแทนตามกฎหมาย
ซึ่งในกรณีของพล.อ.ประยุทธ์ เข้าเงื่อนไขเพียง 2 ข้อ คือข้อ 2 และข้อ 4 จึงถือว่าไม่ครบองค์ประกอบในการเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ อีกทั้งพล.อ.ประยุทธ์ ได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งมาจากการเข้าควบคุมอำนาจการปกครอง ไม่ได้เข้ามาตามกฎหมายปกติ และยังใช้อำนาจในฐานะรัฏฐาธิปัตย์ด้วย ดังนั้น การที่ กกต.ประกาศรับรองรายชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นแคนดิเดตนายรัฐมนตรี ของพรรคพลังประชารัฐไม่ขัดกฎหมาย จึงให้ยุติการวินิจฉัยและไม่ต้องส่งเรื่องให้ศาลปกครองหรือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อ
อย่างไรก็ตาม นายรักษเกชา ระบุว่าการ พิจารณาของผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นไปตามมุมมองกฎหมาย และข้อเท็จจริงตามที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยวางหลักคำวินิจฉัยไว้ ซึ่งมีผลผูกพันทุกองค์กร จากนี้ก็จะชี้แจงให้ประชาชนรับทราบต่อไป