ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563.

เพราะ "การให้" คือความสุขที่ยิ่งใหญ่ทั้งผู้ให้และผู้รับ

2.1K 0
เพราะ

อิ่มบุญ อิ่มใจ ปี 6 สมทบทุน 1,000,000 บาท ซื้อเครื่องตรวจหัวใจ มอบแด่มูลนิธิรามาธิบดี ผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้ ร่วมกับ มูลนิธิรามาธิบดี จัดโครงการ " อิ่มบุญ อิ่มใจ กับผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้ปี 6 " ผ่านกิจกรรมโซเชี่ยลมีเดีย 1 Share 1 Baht

รายได้ส่วนหนึ่ง จากการจำหน่ายผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้ รวมยอดบริจาค 1,000,000 บาท ร่วมสมทบทุนซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (ECHO) มอบให้สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจ "


.

เซอร์เทนตี้ยังเป็นตัวแทนของบุตรหลานผู้สูงอายุและประชาชนผู้ใจบุญทั้งหลาย ที่สนับสนุนเซอร์เทนตี้มาโดยตลอด โดยการแบ่งปันรายได้ส่วนหนึ่ง จากการจำหน่ายผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เซอร์เทนตี้สู่สังคม มอบแด่มูลนิธิรามาธิบดี ภายใต้โครงการ "อิ่มบุญอิ่มใจกับผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้" สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยสูงวัย รวมถึงประชาชนทั่วไป ประกอบกับในปีนี้มูลนิธิรามาธิบดี มีโครงการเครื่องมือแพทย์เพื่อผู้ป่วยโรคหัวใจ จึงได้ร่วมมือจัดทำโครงการ " อิ่มบุญ อิ่มใจ กับผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้ปี 6 " สมทบทุนซื้อเครื่องตรวจหัวใจ ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (ECHO) มอบให้สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจ

กิจกรรมสมทบทุนผ่านสองช่องทาง ได้แก่ ช่องทางแรก การบริจาคผ่านกิจกรรมในโซเชี่ยลมีเดีย 1 Share 1 Baht โดยการแชร์คลิปวีดีโอ ถ่ายทอดบทสัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดรักษาโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดเขียวโดย 1 แชร์เท่ากับร่วมบริจาค 1 บาท และช่องทางที่สอง รายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมยอดบริจาคจากทั้งสองช่องทาง 1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจ ทั้งนี้บริษัทฯ ตั้งมั่นที่จะพัฒนาโครงการต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงวัยและประชาชนทั่วไปอย่างยั่งยืน

อ.นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ได้ให้ข้อมูลว่า สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ดำเนินการทั้งในรูปแบบของโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ โรงเรียนแพทย์ และสถานวิจัย โดยโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ เป็นโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ ที่สามารถรองรับการรักษาผู้ป่วยตั้งแต่การตรวจรักษาทั่วไป จนถึงเฉพาะทาง เช่น การรักษาโรคหัวใจขาดเลือด ด้วยการสวนหัวใจเพื่อขยายหลอดเลือด การผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ เป็นต้น ซึ่งเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (ECHO) มีความสำคัญมากในการตรวจวินิจฉัยพยาธิสภาพในเบื้องต้น เพื่อให้ทราบแน่ชัดถึงโครงสร้างของหัวใจที่มีความซับซ้อน และนำไปสู่การตรวจวินิจฉัยหรือใช้เครื่องมือแพทย์อื่นๆที่เฉพาะเจาะจงกับโรคต่อไป ซึ่งปัจจุบันยังคงขาดแคลนงบประมาณเพื่อการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการรักษาพยาบาลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ป่วย

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์