ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563.

คมนาคม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเตรียมบุคลากรรองรับความต้องการของตลาดในอนาคต

392 0
คมนาคม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเตรียมบุคลากรรองรับความต้องการของตลาดในอนาคต

นางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้แทนกระทรวงคมนาคมในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมพลศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหอการค้าไทย เพื่อเตรียมการผลิตบุคลากรและแรงงาน (แรงงานที่มีฝีมือและกึ่งฝีมือ) รองรับความต้องการของตลาดในอนาคต พร้อมร่วมพิธีเปิดระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูล Big Data การจัดการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา และร่วมงาน "มหกรรมมิติใหม่อาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อาชีวะ ฝีมือชน คนสร้างชาติ" โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีฯ ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คน ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ห้องปทุมมาศ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี


ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 20 21 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดระนองและชุมพร เรื่องการเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับความต้องการของตลาด โดยให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงแรงงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการผลิตบุคลากรและแรงงาน (แรงงานที่มีฝีมือและกึ่งฝีมือ) เพื่อรองรับความต้องการของตลาดในอนาคต ซึ่งในส่วนของกระทรวงคมนาคมมีความสำคัญต่อการจัดการอาชีวศึกษาและร่วมผลิตกำลังคนด้านการขนส่งทางราง

สำหรับบันทึกข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นการผนึกกำลัง บูรณาการ ส่งเสริมและสนับสนุน เพิ่มเติม ส่งต่อ สร้างการรับรู้ในการยกระดับคุณภาพวิชาชีพการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก มุ่งเน้นประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก สนองต่อความต้องการกำลังคนของทั้งในและต่างประเทศ โดยคำนึงถึงศักยภาพของทรัพยากรที่แต่ละฝ่ายมีอยู่ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสืบไป และจะติดตามประเมินผลความร่วมมือเป็นระยะ โดยมีกำหนดระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์