(คลิปข่าว) โยงอดีต สู่บทสนทนา ในนิทรรศการ "วังหน้านฤมิต"

เสียงจากคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู ในพระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร เชิญชวนให้ผู้สนใจ เข้ามาชมนิทรรศการ "นัยระนาบนอก อินซิทู :แปลงร่างอดีตในหลืบแห่งปัจจุบัน" ซึ่งนับเป็นภาคที่ 3 ภาคสุดท้าย ของโครงการ "วังหน้านฤมิต ในมิติแห่งกาลเวลา"

ซึ่งคุณสิริกิติยา เจนเซ่น ผู้อำนวยการโครงการศึกษาสันนิษฐานรูปแบบพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) และสื่อความหมายด้วยเทคโนโลยี ได้พาคณะสื่อมวลชน เข้าชมนิทรรศการ ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัยและมุขกระสัน และได้บรรยายถึงศิลปะในแต่ละจุด ที่สร้างสรรค์ผลงานผ่านศิลปินร่วมสมัยหลากหลายแขนง 7 ท่าน ซึ่งได้แสดงมุมมอง และแรงบันดาลใจที่มีต่อประวัติศาสตร์ รวมทั้งนำสิ่งของจัดแสดงบางส่วนจาก นิทรรศการ "วังน่านิมิต" กลับมานำเสนออีกครั้ง ในรูปแบบที่แปลกใหม่ ซึ่งแน่นอนว่า เราจะไม่เพียงแค่สัมผัสผ่านสายตาอย่างเดียว แต่ผู้ที่มาที่นี่ จะสัมผัสได้ในทุกมิติ
ผลงานของศิลปินครั้งนี้ จึงมีทั้งตั้งคำถาม และสร้างผลงานที่โต้ตอบกับชั้นของเวลา และเรื่องราวของประวัติศาสตร์ ที่ซ้อนทับอยู่ในพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างที่เคยได้ชื่อว่าเป็นวังหน้า อย่างผลงาน "The Ghost of Wang Na" ของ ตุล ไวฑูรเกียรติ และนักดนตรี อย่าง Marmosets (มาโมเซตส์) ที่ทำงานร่วมกันอย่างลงตัวสำหรับนิทรรศการ ""วังหน้านฤมิต ในมิติแห่งกาลเวลา" จะจัดแสดงผลงาน และเปิดวงเสวนาแลกเปลี่ยน ที่ศาลาสำราญมุขมาตย์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม ไปจนถึง 28 เมษายนนี้ค่ะ