ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563.

เปิดศึกลูกขนไก่เอสอาร์วี ทูบี โอเพ่น ชิงถ้วยทูลกระหม่อมหญิงฯ

715 27
เปิดศึกลูกขนไก่เอสอาร์วี ทูบี โอเพ่น ชิงถ้วยทูลกระหม่อมหญิงฯ

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล เป็นประธานเปิดการแข่งขันแบดมินตัน เอสอาร์วี ทูบี โอเพ่น ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยความร่วมมือของ ชมรม SRV TO BE NUMBER ONE ร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสารวิทยา

ที่ สนามแบดมินตัน รัชวิภา เขตจตุจักร กรุงเทพฯ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันแบดมินตัน เอสอาร์วี ทูบี โอเพ่น ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีโดยมี ดร.ปาวาริศา สมาฤกษ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสารวิทยา ,วิธาร ยิ่งสมผู้ช่วยนายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-อาเซียนและคณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสารวิทยาผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนสารวิทยา ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 2 และผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ร่วมในพิธี ณ สนามแบดมินตัน รัชวิภา

ทั้งนี้ชมรม SRV TO BE NUMBER ONE ร่วมกับชมรม TOBE NUMBER ONE โรงเรียนสารวิทยาได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายนอกขึ้น ภายใต้โครงการการแข่งขันแบดมินตันเอสอาร์วี ทูบี โอเพ่น ครั้งที่ 1โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองต่อพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ตามยุทธศาสตร์ที่1 ในการที่จะปลุกพลังสร้างกระแสความต้องการของเยาวชนและประชาชนที่จะเป็นคนเก่งคนดี มีคุณภาพ ของสังคมและประเทศชาติและเห็นว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศจนรัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายที่สำคัญ ขณะที่การออกกำลังกายเป็นกลวิธีหนึ่งในการแก้ไขปัญหานี้ทางชมรมจึงได้ให้ความสำคัญในการสนับสนุนการออกกำลังกาย อันเป็นการสร้างเสริมสุขภาพและใจเสริมสร้างสายใยรักในครอบครัว ให้เยาวชนและประชาชนได้ห่างไกลจากยาเสพติดและยังเป็นการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE ให้เข้าถึงกลุ่มเยาวชน และวัยรุ่นนอกสถานศึกษาให้รู้และเข้าใจโครงการ TOBE NUMBER ONE รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาให้กับกรุงเทพมหานครอีกด้วย


.

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานในพิธี กล่าวว่า ขอชื่นชมคณะผู้จัดการแข่งขันที่ตระหนักในความสำคัญและมุ่งเน้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเข้ามามีบทบาทในการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็งเป็นการสนองพระปณิธานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการ สำหรับผู้ได้ครองถ้วยรางวัลพระราชทาน ย่อมเป็นสิริมงคล เป็นเกียรติและความภูมิใจแก่ตนเองแก่ครอบครัวและวงศ์ตระกูล"

"สำหรับกีฬาแบดมินตันนอกจากเป็นการออกกำลังกายอย่างสร้างสรรค์วิธีหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหายาเสพติดแล้วยังสามารถพัฒนาคุณภาพและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด กีฬาสอนให้เรามีความอดทน มีเป้าหมายและมุ่งมั่นทำสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้สำเร็จ รวมถึงการทำงานเป็นทีมและการแข่งขันกับตัวเอง หากเยาวชนไทยมีคุณสมบัติเหล่านี้แล้ว จะสามารถทำสิ่งดีงามต่างๆให้ลุล่วง และประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี" คุณหญิงปัทมา กล่าว

.

.

.

.

เรื่องโดย ทีมข่าวกีฬา | ภาพโดย สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend